Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Amsterdammer blijft langer op zijn plek dan hij zou willen
Is Mokum Mobiel?

Hoe mobiel is de Amsterdammer? De Mokummer blijft door de stagnerende nieuwbouw langer op zijn plek dan hij zou willen. Er komen jaarlijks minder woningen vrij. Neem de sociale huursector. Daarin kwamen in 1999 nog 16.017 woningen vrij, maar in 2001 nog maar 11.266.

 

Gemiddelde woonduur per stadsdeel in het jaar 2000
Bron: O+S Amsterdam

De gemiddelde woonduur in Amsterdam was in 2000, het laatste peiljaar, 7,9 jaar. Zo lang woonde men toen gemiddeld in de huidige woning. Per stadsdeel zijn er sterke verschillen. In ZuiderAmstel wonen kennelijk zeer tevreden bewoners, want daar is de gemiddelde woonduur meer dan tien jaar. Ook in Noord, Geuzenveld/Slotermeer, Oud-Zuid en Oost/Watergraafsmeer wonen de mensen lang op dezelfde stek. In Westpoort, Zuid-Oost en Zeeburg daarentegen is de woonduur het laagst. Dat hoeft niet per se te duiden op onvrede. Dat de woonduur In Zeeburg bijvoorbeeld slechts 5,4 jaar is, heeft mede te maken met de vele nieuwbouw op de Oostelijke eilanden.

Gemiddeld jaarlijks aantal verhuizingen uit en naar Amsterdam per stadsdeel
Bron: O+S Amsterdam meetperiode is van 1996-2000.

In periode 1996-200 zijn bijna net zoveel mensen de stad uitgetrokken als er zijn binnengekomen (in: 208.538, uit: 208.572). Veruit de meeste Amsterdammers die de stad verlieten, woonden in Zuidoost (6607 gemiddeld per jaar), de Binnenstad (5497 p/j) en Oud-Zuid (5214 p/j). Deze buurten trokken ook de meeste nieuwkomers aan.

Totale migratiestromen in de periode 1996-2000 per stadsdeel

De laatste grafiek geeft aan hoeveel bewoners er in de periode 1996-2000 per stadsdeel zijn bijgekomen of afgegaan. Het gaat dan om het verschil van migratiestromen van mensen die de stad uit of binnen zijn gekomen (donkergrijze balk) plus het verschil van mensen die naar een ander stadsdeel zijn verhuisd of er juist vandaan zijn gekomen (het resultaat van deze lokale migratie is als lichtgrijze balk weergegeven.) Vooral Oud-Zuid en de Binnenstad verliezen inwoners aan andere stadsdelen (gemiddeld meer dan 1000 per jaar in de periode 1996-2000). Wie alle intergemeentelijke en lokale verhuizingen bij elkaar optelt, komt tot de conclusie dat Amsterdam Zuid-Oost de meeste inwoners is kwijtgeraakt (5463), gevolgd door Oud-Zuid. Osdorp (5338) en Zeeburg (5060) zijn de stadsdelen die de meeste inwoners hebben opgenomen.