Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Het moeizame verdelen van de schaarste

  Met de introductie van Woningnet een jaar geleden is de woningmarkt voor veel Amsterdammers pas echt een regionale geworden. Toch bestaat de huidige ROA-Raamovereenkomst Woonruimteverdeling al bijna vijf jaar. Amsterdammers kunnen daardoor in Purmerend meedingen naar huurwoningen en Aalsmeerders in Amsterdam. Dat geeft hier en daar wrijvingen, met name in regiogemeenten. Komen de ‘eigen’ starters er nog wel tussen of zijn het de Amsterdammers die er met de woningen in de randgemeenten vandoor gaan? Sommige gemeenten staan op scherp. De huidige Raamovereenkomst moet per 1 juni worden verlengd en dat lijkt niet te lukken. Het ‘Voorstel op Hoofdlijnen’ waarover al maanden wordt gediscussieerd, is weer ingetrokken. Eerst meer cijfers verzamelen.

 • Generaal Pardon: vorstelijk gebaar moet leiden tot wetswijziging

  Op de dag van Het Huwelijk kondigde woningcorporatie Het Oosten een ‘koninklijk’ generaal pardon voor illegale onderhuurders af. Eenieder die kon aantonen dat hij minstens drie maanden in onderhuur op een woning zat, kon in aanmerking komen voor legalisering. Een groot deel van de volkshuisvestingssector viel over Het Oosten heen. Het zou oneerlijk zijn, illegaal gedrag belonen en uiteindelijk niets opleveren om illegaal wonen structureel tegen te gaan. Maar iedereen is wel razend benieuwd naar de respons. Want geen mens weet hoeveel onderverhuur er eigenlijk is.

Tweede verdieping

 • Nieuwe Kaart van Nederland inventariseert botsende belangen in nieuw structuurplan

  Amsterdam kan deze maand inspreken op het nieuwe structuurplan. In de nota staat omschreven waar de komende decennia moet worden gebouwd. Hoe kijken andere overheden tegen die duizenden woningen en bedrijfshectaren aan? De Nieuwe Kaart van Nederland legt feilloos alle conflicten bloot.

Derde verdieping

 • Gelijkwaardig beleid voor wal en water blijft voorlopig utopie

  Het woonbootbeleid van de gemeente Amsterdam wordt gekenmerkt door chaos en verwarring. Handhaving en uitvoering van beleid is versnipperd over vele partijen, waardoor woonbootbewoners op de ene oever soms anders worden behandeld dan op de overkant. Voor de vijfduizend bootbewoners zijn de recente plannen voor invoering van erfpacht op het water en verhoging van het liggeld ronduit bedreigend. Tachtig procent raakt er financieel door in de problemen, denkt Eric Blaauw, secretaris van de Landelijke Woonbootorganisatie.

 • Nieuwe kusten

  In Noord-Amerika zijn drijvende villawijken al een vertrouwd gezicht. Over enkele jaren kunnen ook Amsterdammers op IJburg ervan genieten. Het ontwikkelen van een waterwijk is een ingewikkelde klus. Hoe voorkom je gebroken arken met peilschommelingen van anderhalve meter? NUL20 keek over de schouder van projectleider Marlene Rienstra mee.

Vierde verdieping

 • Plus: de wooncarrières van onze politici

  Wat zijn de nieuwe en oudgediende portefeuillehouders Wonen in de stadsdelen de komende vier jaar van plan? En wat voor wooncarrière hebben ze zelf gehad in Amsterdam? Een (hernieuwde) kennismaking met veertien politici die hun stempel zullen drukken op de stad.

Vijfde verdieping

 • Doorstromingsproject slaat vooral aan bij ouderen

  Amsterdam heeft een overmaat aan kleine woningen. Grote woningen zijn schaars en komen bovendien zelden vrij. Onder de naam Van Groot Naar Beter hebben Stedelijke Woningdienst en corporaties vorig jaar daarom een project gestart om kleine huishoudens te stimuleren naar kleinere woningen te verhuizen. Dat blijkt nog redelijk te lukken ook. Vooral oudere Amsterdammers willen best kleiner wonen, mits ze er in comfort op vooruitgaan. De verhuispremie is minder doorslaggevend.

Woonbarometer

 • Amsterdammer blijft langer op zijn plek dan hij zou willen

  Hoe mobiel is de Amsterdammer? De Mokummer blijft door de stagnerende nieuwbouw langer op zijn plek dan hij zou willen. Er komen jaarlijks minder woningen vrij. Neem de sociale huursector. Daarin kwamen in 1999 nog 16.017 woningen vrij, maar in 2001 nog maar 11.266.

Als ik ...

 • Als ik het voor het zeggen had: Marten Bierman

  Amsterdam kent een gemiddelde woningbezetting die het laagst is van het land. De huizen mogen dan dicht op elkaar staan, er wordt in gewoond als in een bungalowpark. Bovendien wordt er onderverhuurd dat het een lieve lust is, al weten we eigenlijk niet hoe er werkelijk wordt gewoond. Wel weten we dat de groep die (te) ruim woont, vele malen groter is dan die krap woont en dat er een trend is naar nog ruimer wonen. Tijd voor een volkstelling dus.

De lift

 • Grubbehoeve is een van de mooist gelegen hoogbouwflats van de Bijlmermeer. Dat vinden tenminste de initiatiefnemers van het plan Koop Je Eigen Grubbehoeve (KJEG), Henno Eggenkamp en Bernadette de Wit. Zij willen met de Vereniging KJEG negentig huurappartementen aankopen van eigenaar Nieuw Amsterdam/Patrimonium. Zo kunnen ze als toekomstige eigenaren meebepalen hoe het gebouw en hun eigen appartement worden gerenoveerd en verbouwd. Van de 320 woningen van Grubbehoeve worden er zestig gesloopt en 170 door Patrimonium gerenoveerd. Die worden aan de zittende huurders verkocht.

  De huidige huurder kan ook blijven huren, maar op termijn eindigt Grubbehoeve als volledige koopflat.

Domweg gelukkig

 • Domweg gelukkig....

  Loop of fiets door alle stadse drukte en hectiek vanaf het Muntplein via de Vijzelstraat, de Vijzelgracht en het Weteringcircuit naar het Weteringplantsoen. Erger je even niet aan de drinkende daklozen met hun honden, kijk niet waar één van hen het bier uit de halve liters staat te lozen in de bosjes. Ga op de hoek, bij het Heinekenkantoor linksaf (na er even aan gedacht te hebben dat vanaf dit punt Freddy Heineken en zijn chauffeur werden ontvoerd) en je komt op de Nicolaas Witsenkade, een onverwachte oase van weldadige rust, vooral als je het drukke verkeer van de Stadhouderskade aan de overkant van het water weet te negeren. In onze straat is het volgens mijn vrouw altijd zondag.

Op stap

 • Op stap met … De Vliegende Hollander

  “Het zijn oude bekenden van me”, zegt Alex Speijer van de Vliegende Hollander. Samen met zijn collega Lien Rietveld gaat hij op huisbezoek bij een echtpaar met een huurschuld van zo’n drieduizend euro. Huisuitzetting dreigt en de Vliegende Hollander is gevraagd te bemiddelen om de ontruiming te voorkomen. Speijer en Rietveld proberen eerst een beeld te krijgen van de situatie, daarna zullen zij proberen met de verhuurder tot een afbetalingsregeling te komen. “Triest dat ik weer naar ze toe moet.

Redactioneel

 • Wonen op het water

  'Van bohémien tot wateryup'. Dat was de werktitel van een reportage die we hadden gepland over de veranderende status van de woonbootbewoner. Wonen op het water is namelijk niet alleen gewild maar ook duur geworden. Voor woonboten worden vele tonnen betaald, terwijl de gemeentelijke lasten flink oplopen. Dat levert een ander soort bewoners op, dachten we zo. Maar het verhaal ging met ons aan de loop. Alle geïnterviewde bootbewoners wilden over beleid praten. Een wereld van ergernissen en frustraties brak voor ons open.