Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
PvdA-stad: stadsdeeloverleg woonbeleid kan voortaan op partijbureau
Wie zijn de nieuwe stadsdeel'wethouders' Wonen en waar staan ze voor?
Wie zijn de portefeuillehouders Wonen in de stadsdelen en wat zijn ze de komende vier jaar van plan? Een nieuwe of hernieuwde kennismaking met veertien politici die hun stempel op het woonbeleid moeten gaan drukken.
VVD-ers als Emile Jaensch en Simon Willing keren niet terug. Overleg tussen de stadsdelen kan voortaan op het PvdA-partijbureau plaatsvinden. Alle veertien portefeuillehouders zijn nu van sociaal-democratische huize; alleen in Westerpark is dat nog in een duofunctie met een GroenLinkser.

Centrum:
Els Iping (PvdA)

“Betaalbare woningen houden”

FotoVier jaar geleden noemde Els Iping in dit blad als belangrijkste punt het op peil houden van de kernvoorraad. Dat is in de afgelopen bestuursperiode net gelukt. Voor de komende vier jaar moeten er nieuwe maatregelen komen om voldoende sociale huurwoningen in het centrum te houden. “Zelfs zonder de plannen van minister Dekker vragen de corporaties uiterste huurprijzen zodra een woning leegkomt. Om zoveel mogelijk van de sociale voorraad te behouden, willen we een convenant sluiten met de corporaties.” Volgens Iping is het stadsdeel er in geslaagd al een deel van de leegstaande woningen boven winkels te ontsluiten en te verhuren.
Wooncarrière: Els Iping (53) is geboren Amsterdamse en woonde in haar jonge jaren altijd in sociale huurwoningen. In 1981 kocht ze samen met haar man een etage aan de Krom Boomssloot. Die werd acht jaar later ingeruild voor een kooppand aan de Kloveniersburgwal.

Bos en Lommer:
Jeroen Broeders (PvdA)

“Vooral werk in uitvoering”

FotoDeze nieuwe stadsdeelvoorzitter heeft nog geen concrete nieuwe plannen voor de komende vier jaar. Niet verwonderlijk: op verschillende plaatsen wordt op dit moment gesloopt, gebouwd en gerenoveerd. “Aan alle vernieuwing die nu plaatsvindt hebben we onze handen vol. Straks komen we in een nieuwe fase. Dan moeten we er op toezien dat afspraken die zijn gemaakt tussen bewoners, corporaties en stadsdeel worden nagekomen. We moeten vooral zorgen naast de bewoners te blijven staan en hen helpen voor hun rechten op te komen.”
Wooncarrière: Jeroen Broeders (40) woont 22 jaar in Amsterdam. De eerste drie jaar op kamers bij een hospita in Oud Zuid, daarna met vrienden in een flat in de Bijlmermeer. In 1992 kocht hij een appartement in Bos en Lommer. Nu heeft hij een koopwoning op de Admiraal de Ruijterweg.

Westerpark:
Dirk de Jager (GroenLinks)
en Rolf Steenwinkel (PvdA)

“Voorbereiden bebouwing Foodcenter-terrein”

FotoIn Westerpark is Wonen een duoportefeuille geworden. De heren delen Stedelijke Vernieuwing: De Jager het zuidelijke deel en Steenwinkel de noordkant. De Jager: “We hebben voor de komende jaren al heel wat op ons bordje liggen, zoals de vernieuwing van de Fannius Scholtenbuurt en de Zeeheldenbuurt. Verder is het stedenbouwkundig plan en de exploitatie voor de bebouwing van de Houthavens (ongeveer tweeduizend woningen) rond. Nu moeten de bestemmingsplannen worden gemaakt. Waar we de komende jaren aan willen trekken is de ontwikkeling van het Foodcenter-terrein. We hopen daar ooit te kunnen bouwen.”
Wooncarrière: Dirk de Jager (49) werd geboren in Slotermeer, kocht na wat omzwervingen met een woongroep een pand op de Weteringschans en woont nu weer in een woongroep op het GWL-terrein. Rolf Steenwinkel (36) kwam in 1994 naar Amsterdam. Hij woont tegenwoordig in het Meander II-complex.

Oud-West:
Hans Weevers (PvdA)

“Onderhoud particulier woningbezit aanpakken”

FotoHans Weevers blijft op zijn post. Een belangrijke gebeurtenis in de afgelopen bestuursperiode vindt hij de bebouwing van het Swammerdamterrein en de ontwikkelovereenkomst die is getekend voor De Hallen, de oude tramremise bij het Bellamyplein. “Maar er zijn ook wel wat heikele kwesties, zoals de slechte staat van zo’n tweeduizend woningen die particulier eigendom zijn. Het aanschrijvingsprogramma zet nog onvoldoende zoden aan de dijk en we zullen in de komende periode met nieuwe maatregelen komen. Verder is mijn streven om jaarlijks te monitoren om een beter beeld te krijgen van het peil van de kernvoorraad. De plannen van Dekker zouden desastreus zijn voor Oud-West.”
Wooncarrière: Hans Weevers (52) begon zijn wooncarrière in een studentenflat, kraakte in 1978 een woning en verhuisde vijf jaar later naar een reguliere huurwoning. Van 1989 tot 2003 had hij een huurwoning op het WG-terrein. Inmiddels heeft hij een koopwoning op hetzelfde terrein. “Ik woonde jarenlang scheef. Maar nu dus niet meer.”

Zeeburg:
Nico Papineau Salm (PvdA)

“Snel met corporaties om tafel”

FotoDe nieuwe stadsdeelvoorzitter van Zeeburg is tevens portefeuillehouder Wonen. Salm wil de beleidslijn doorzetten van de afgelopen vier jaar. “Belangrijk uitgangspunt is dat de drie wijken van Zeeburg gemengde wijken blijven, waar iedere inkomensgroep welkom is en blijft. Er zijn de afgelopen vier jaar flinke successen geboekt, zoals met de sloop en nieuwbouw van de Borneo-driehoek . We moeten er wel voor zorgen dat de stadsvernieuwing op peil blijft nu er minder geld vanuit de centrale stad komt. Daarom moeten er op korte termijn prestatieafspraken worden gemaakt met de corporaties. Verder hoop ik dat er snel gebouwd kan gaan worden op het Zeeburgereiland.”
Wooncarrière: Nico Papineau Salm (56) begon zijn Amsterdamse wooncarriere in 1972 bij een hospita in een souterrain , had daarna verschillende andere adressen door de hele stad. Sinds zes jaar woont hij tot volle tevredenheid op het Borneo-eiland, in een complex van zeventig woningen dat door de bewoners zelf is ontwikkeld.

De Baarsjes:
Ab Cherribi (PvdA)

“Meer samenvoegen”

FotoDe komende vier jaar wordt in De Baarsjes hard gewerkt aan het stedelijke ontwikkelingsplan voor de Ortelius- en Chassébuurt. “We streven naar een integrale aanpak, waarbij niet alleen de stenen, maar ook de mensen centraal staan. Verder moeten we een oplossing zoeken voor het eenzijdige woningaanbod. Dat kan door bijvoorbeeld meer te splitsen en woningen samen te voegen. De Westermoskee en het terrein erom heen is volop in ontwikkeling. Ten slotte hoop ik dat de discussie met de bewoners over de toekomst van de Chassékerk tot een bevredigende uitkomst zal leiden.”
Wooncarrière: Ab Cherribi (40) woont vanaf zijn komst naar Amsterdam in 1985 in de Pijp. Binnenkort moet hij naar De Baarsjes verhuizen. Het liefst koopt hij in de Chassébuurt een woning.

Zuidoost:
Els Verdonk (PvdA)
“Nu investeren in werkgelegenheid”

FotoVier jaar geleden liet deze oudgediende van de PvdA in Zuidoost in dit blad weten dat de vernieuwing van de Bijlmermeer ‘een eind op streek’ was. “De komende jaren is het een kwestie van uitvoering van de laatste vernieuwingsoperaties. Verder wordt de Amsterdamse Poort aangepakt en wordt in Gaasperdam onderhoud gepleegd. Het stenen stapelen lukt prima, maar we moeten nog meer gaan investeren in werkgelegenheid.”
Wooncarrière: De eerste zelfstandige woning van Els Verdonk (46), geboren Amsterdamse, was in de flat Kikkenstein. Na jaren in een koopwoning in Gaasperdam te hebben gewoond is ze verhuisd naar een andere koopwoning in het Amsterdamse Poortgebied.

Geuzenveld-Slotermeer:
Piet Dikken (PvdA)

“Hoop op convenant met corporaties”

FotoPiet Dikken meldde vier jaar geleden dat de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden nog op gang moest komen. Nu: “De werkzaamheden liggen behoorlijk op schema. Er is vooral in Geuzenveld veel werk in uitvoering. De komende jaren willen we in verhoogd tempo drie vernieuwingsplannen rond krijgen voor Slotermeer. En in de Dobbebuurt moet er, los van de vernieuwing, flink gewerkt worden aan verbetering van de leefbaarheid. Ik hoop dat de overeenkomst doorgaat waarin de corporaties zich garant stellen voor de kosten van de fysieke vernieuwing, zodat het stadsdeel en de centrale stad meer geld kunnen vrijmaken voor de sociale pijler.”
Wooncarrière: Piet Dikken (52) woont, na verschillende kleine woningen in de stad, sinds 1985 in Geuzenveld. De afgelopen tien jaar in een vijfkamerwoning in de Jacob Cabeliaustraat.

Osdorp:
Marjo Teuling (PvdA)

“Investeren in sociale pijler”

FotoNa vier jaar VVD-bewind, neemt de PvdA het over in Osdorp. “Er is de afgelopen jaren veel gesproken over de sociale pijler van de vernieuwing, maar het wordt nu tijd om de plannen in de praktijk te brengen. De corporaties moeten onder meer structureel geld vrijmaken om welzijnsgebouwen te realiseren. Afspraken daarover zijn al gemaakt. Ook moet de werkgelegenheid bevorderd worden, met name voor jongeren. Wat projecten betreft is de herstructurering van het Osdorpplein een grote uitdaging; dat moet het kloppend hart van het stadsdeel worden.”
Wooncarrière: Marjo Teuling (44) is in Osdorp geboren en bewoonde twee huurwoningen in Bos en Lommer. Inmiddels heeft ze een huis gekocht in Osdorp, op het Dijkgraafplein.

Slotervaart:
Ineke Ketelaar (PvdA)
“Bang voor DGV”

Foto“Het klinkt misschien een beetje als een dooddoener, maar we gaan de komende vier jaar afmaken waar we aan begonnen zijn. Er wordt op vijf plekken hard gewerkt en er moeten nog veel mensen worden geherhuisvest. Dat hele proces is in volle gang. Zorgen maak ik me over drie dingen. Ik ben benieuwd hoe de corporaties gaan reageren op de voorgestelde verhoging van de grondprijs. Ten tweede ben ik bang dat we beperkt gaan worden in onze eigen wensen en ideeën door de Grote Vereenvoudiging en ik hoop dat we vast kunnen houden aan de 30 procent kernvoorraad. Dat is zeer belangrijk voor dit stadsdeel.”
Wooncarrière: Ineke Ketelaar (57) woont sinds 1987 in Amsterdam en kocht en huurde op verschillende plekken in de stad. Nu woont ze in een huurflat bij het Confectiecentrum.

Oost/Watergraafsmeer:
Germaine Princen (PvdA)
“Bebouwing sportvelden onbespreekbaar”

FotoWerd al op 14 maart 2005 portefeuillehouder Wonen. “We gaan onverdroten door met stedelijke vernieuwing in het stadsdeel. Een punt van discussie is de ontwikkeling van het gebied rond het Amstelstation. De bebouwing van de sportvelden in Middenmeer-Noord is wat ons betreft onbespreekbaar. Verder willen we met behoud van de kernvoorraad een betere mix van huur en koop krijgen.”
Wooncarrière: Germaine Princen (46) is geboren Amsterdamse en woonde na het ouderlijk huis op verschillende adressen in de stad “tot zelfs even op de grachtengordel”. Nu is ze al weer bijna zeven jaar tevreden in een koopwoning aan de Kruislaan.

Oud Zuid:
Egbert de Vries (PvdA)

“Zo weinig mogelijk splitsen
en verkopen”

Foto“We blijven ons verzetten tegen de plannen van minister Dekker. En zolang er geen duidelijkheid uit Den Haag komt wat betreft het toekomstig volkshuisvestingsbeleid zullen we in het stadsdeel zo min mogelijk en liefst helemaal geen woningen meer splitsen en worden er zo min mogelijk sociale huurwoningen verkocht. Wat betreft de menging in buurten van huur- en koopwoningen zijn we op de goede weg. Verder moet er veel worden bijgebouwd. Een ambitieus plan hebben we ten slotte met het vrijkomende gebouw van het gemeentearchief.”
Wooncarrière: Egbert de Vries (36) kwam in 1993 naar Amsterdam. Hij kocht een etage in de Govert Flinckstraat en woont inmiddels in een koopwoning in de Lutmastraat.

Zuideramstel:
Duco Adema (PvdA)
“Ook op dure grond mix van woningen”

FotoStreeft net als vier jaar geleden bij nieuwbouw (zoals op de Zuidas, de kop van het Rivierengebied en in Gershwin) naar een goede mix van woningen in de goedkopere en duurdere sector en voor het middensegment, “ondanks het feit dat we op de duurste grond van Nederland bouwen”. “Maar om 30 procent sociale huur te behouden hebben we wel de medewerking van de centrale stad nodig.” De plannen van Dekker zouden voor Zuideramstel zeer ingrijpend zijn door de hoge WOZ-waarde in het gebied. Via een convenant met de corporaties hoopt Adema de huurprijzen ‘redelijk’ te houden.
Wooncarrière: Duco Adema (41) noemt zichzelf honkvast. Hij woont al sinds zijn studententijd in de Rivierenbuurt en bewoont momenteel een koopwoning in de Roerstraat.

Noord:
Chris de Wild Propitius (PvdA)

“Eindelijk bouwen in Noord”

Foto“Het worden spannende jaren. Na alle plannenmakerij moet de bouwproductie op peil worden gebracht. Vooral in de Banne en Nieuwendam moet er vaart achter het bouwen worden gezet en het Waterlandplein moet worden gesloopt, zodat daar nieuwe voorzieningen en woningen kunnen komen. De ambitie is om vanaf 2008 minimaal vijfhonderd woningen per jaar te bouwen. Om voldoende sociale huurwoningen te houden, willen we nieuwe afspraken maken met de woningcorporaties. Wat we bovendien willen bevorderen is de verkoop van woningen aan de zittende huurders door middel van creatieve financieringsmogelijkheden.”
Wooncarrière: Chris de Wild Propitius (37) werd geboren in het stadsdeel dat hij nu bestuurt. Hij heeft, naar eigen zeggen, een modelwooncarrière achter de rug. Van een kleine sociale huurwoning in Noord verhuisde hij naar een iets grotere huurwoning. Nu heeft hij een koopappartement in een torenflat in het Plan van Gool.

Janna van Veen