Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • PvdA-stad: stadsdeeloverleg woonbeleid kan voortaan op partijbureau  Centrum:
  Els Iping (PvdA)
  “Betaalbare woningen houden”

 • Exit-interview:

  Duco Stadigs veldtocht tegen de stroperige samenleving

 • Programakkoord: de onderhandelingen kunnen nu echt beginnen

  Het is eigenlijk maar een summiere paragraaf in het programakkoord. Maar je leest er wel in terug wat het Ontwikkelingsbedrijf onlangs al vaststelde. De financiële rek is er bij de exploitatie van bouwgrond helemaal uit. Het college stelt daarom voor de subsidie op de grondprijs van sociale huurwoningen af te schaffen. Uiteraard moeten gemeenteraad en stadsdeelraden, plus diverse onderhandelingspartners zich nog over de collegeplannen uitspreken.

Tweede verdieping

 • Nieuw West: onderzoek naar de sociale programma's van de herstructurering

  Nieuw West in Amsterdam staat in het brandpunt van de belangstelling. Het betreft dan ook het grootste herstructureringsgebied in Nederland: dit zijn de naoorlogse wijken met veel sociale huurwoningen waar grote sociale problemen bij elkaar komen. Alleen daarom al zou het schrijven en spreken over deze buurt op afgewogen wijze moeten gebeuren. Dat is niet meer in de mode de laatste jaren.

 • Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling pleit voor herwaardering tuinstadmilieus


  Mensen maken Amsterdam


  Wat wil het nieuwe college met de Westelijke Tuinsteden? Om mensen met een lager inkomen, starters op de arbeidsmarkt en studenten de kans te bieden zich in Amsterdam te vestigen, moet de stad in de visie van PvdA en GroenLinks zorgen voor voldoende ruimte. De stedelijke vernieuwing in Parkstad wordt

Derde verdieping

Vierde verdieping

 • Onderhoud van particulier woningbezit na het subsidietijdperk

  In de Wenslauerstraat in Oud-West is vier jaar gepraat over een gezamenlijke aanpak van 78 woningen van corporaties, particuliere eigenaren en eigenaar/bewoners. Maar nu gaat het dan toch beginnen. “Het was een ingewikkeld proces, met niet alleen meerdere partijen - het stadsdeel, corporaties, particuliere verhuurders, eigenaar/bewoners en huurders - maar ook nog eens verschillende soorten bebouwing. Je hebt oude, lage dorpshuisjes uit de negentiende eeuw, maar ook gestapelde bouw van rond 1900”, zegt onafhankelijk procesmanager Hanneke van der Ven.

Kort bestek

 • Helma Hellinga


  Hellinga is stadssociologe en schrijfster van ‘Onrust in Park en Stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Het Spinhuis, Amsterdam 2006

Woonbarometer

Forum

 • Ongelijke positie verstoort de werking van de stad als emancipatiemachine

  Het nieuwe college van Amsterdam ziet de stad als emancipatiemachine, waar mensen binnenkomen, zich verbeteren en na verloop van tijd weer vertrekken. De mensen kunnen zich ontplooien dankzij de stad en de stad kan profiteren van de continue instroom van talenten. De gedachte is niet nieuw. De stad vervult van oudsher deze rol. Het college heeft de emancipatiemachine als doelstelling benoemd en is kennelijk van mening dat de werking van de machine is verstoord. Waarin zit die verstoring en wat is er aan te doen?

Redactioneel

 • Op sociale gronden

  Met het opsplitsen van de portefeuille van Duco Stadig zijn wensen en financiële grenzen weer over twee wethouders verdeeld. Het voorraadbeleid en daarmee de ambitie de komende vier jaar 20.000 woningen in aanbouw te nemen, valt onder wethouder Herrema, terwijl Van Poelgeest over de cashpositie van het Grondbedrijf moet waken.