NUL20 nr 26, mei 2006

Eerste verdieping

PvdA-stad:
stadsdeeloverleg woonbeleid kan voortaan op partijbureau
Wie zijn de nieuwe stadsdeel’wethouders’ Wonen
en waar staan ze voor?

Exit-interview:
Duco Stadigs veldtocht tegen de stroperige samenleving
“Het is maar goed dat de Deltawerken af zijn”

Twaalf jaar wethouderschap zit erop. Duco Stadigs laatste periode stond volledig in het teken van het op gang krijgen van de bouwproductie. Daarmee startte ook een veldtocht tegen alle procedures en wet- en regelgeving die het bouwen steeds ingewikkelder maken. “Het is maar goed dat de Deltawerken al af zijn. Dat zou nu niet meer kunnen.”

Programakkoord: de onderhandelingen kunnen nu echt beginnen
Aanbiedingsafspraken en einde grondsubsidie

Tweede verdieping

Nieuw West:
onderzoek naar de sociale programma’s van de herstructurering
‘Een Amsterdamse benadering’

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling pleit voor herwaardering tuinstadmilieus
“Sloop leidt niet automatisch tot vooruitgang”

Derde verdieping

Slechte kantorenmarkt ook nadelig voor Amsterdamse woningsector
Wat doen we met het kansloze kantoor?

In Amsterdam staat bijna 20 procent van alle kantoren leeg. Toch kan slechts een fractie worden omgebouwd tot woningen. De leegstand zal de komende jaren nog groter worden door de bouw van nieuwe kantoren. De gemeente kan deze wel tegenhouden, maar is voor woningbouw afhankelijk van deze projecten. Met flexibele gebouwen en regionale sanering van kantoorplannen wordt naar een oplossing gezocht.

Vierde verdieping

Onderhoud van particulier woningbezit na het subsidietijdperk
Particuliere verhuurders eisen rol in vernieuwing op

Zijn particuliere woningeigenaren nog bereid aan renovatieprogramma’s deel te nemen nu er nauwelijks nog geld van de overheid beschikbaar is? Met de mogelijkheid van splitsing en volume-uitbreidingen blijken ze best bereid mee te werken. Maar een projectmatige aanpak met stadsdeel en corporatie als voortrekkers is een proces van de lange adem geworden.

Kort bestek

Weg met het imago, leve de realiteit!

Helma Hellinga
Hellinga is stadssociologe en schrijfster van ‘Onrust in Park en Stad. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Het Spinhuis, Amsterdam 2006

Woonbarometer

Gevraagd: grote woningen

Bron: AFWC peildatum 1-1-2005

Redactioneel

Op sociale gronden

Met het opsplitsen van de portefeuille van Duco Stadig zijn wensen en financiële grenzen weer over twee wethouders verdeeld. Het voorraadbeleid en daarmee de ambitie de komende vier jaar 20.000 woningen in aanbouw te nemen, valt onder wethouder Herrema, terwijl Van Poelgeest over de cashpositie van het Grondbedrijf moet waken.

Forum

Ongelijke positie verstoort de werking van de stad als emancipatiemachine
Outsiders op de woningmarkt