Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Schaarste aan parkeerplekken grootste ergernis van Amsterdammer
Rondjes rijden tussen het blik
Wat vinden Amsterdammers het meest vervelend aan de buurt waar ze wonen? Dat ze hun auto niet kwijt kunnen. Het klinkt bijna geruststellend vertrouwd. Parkeerergernissen spelen niet alleen in de drukke gebieden met betaald parkeren, maar ook in een aantal gebieden ver daarbuiten. Na het parkeren ergeren Amsterdammers zich het meest aan rondzwervend afval en vuilnis en vervolgens de verkeersdrukte. Ook de aloude hondenpoep eindigt nog in de topvijf. Pas op plaats 6 en 7 komen ‘hangjongeren’ en ‘criminaliteit ‘.
We weten dit uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam.
Zo zit het
In het onderzoek Wonen in Amsterdam (WIA) loopt traditioneel een open slotvraag mee. Dit jaar luidde die: Geef in maximaal drie trefwoorden aan wat u het vervelendst vindt van uw buurt. Geen voorgedrukte antwoordhokjes, maar ruimte om in drie woorden zelf iets op te schrijven. De vraag werd door ruim 15.000 mensen beantwoord, een rijke oogst. Sommige mensen gaven maar één antwoord, anderen kwamen met drie antwoorden. Zelfs aan het eind van een toch al forse lijst met vragen vulde 81 procent nog één of meerdere antwoorden in bij deze slotvraag. Grote verrassingen bevat de toptien van ergernissen niet, wel komen er interessante verschillen tussen stadsdelen, tussen buurten en tussen wijken naar boven. De analyse werd uitgevoerd door Ruud van Trijp, werkzaam bij de afdeling Markt & Innovatie van Het Oosten.
In een factsheet bij WIA 2005 die dit voorjaar wordt uitgebracht komen uitgebreidere analyses over het materiaal.
Wat is er vervelend aan wonen in Amsterdam, en wat hindert je in je eigen buurt? Het hangt er maar van af wie je het vraagt en over welk gebied het gaat. In het onderzoek Wonen in Amsterdam wordt het aan 15.000 bewoners gevraagd, over de hele stad gespreid. Wat blijkt? De Amsterdammer ergert zich het meest aan het parkeren van de auto. Let wel: het gaat dan vooral over het probleem om de auto kwijt te kunnen, om de schaarste aan parkeerruimte; veel minder over teveel blik op straat. Met name aan de westkant van het centrum moet parkeren een ramp zijn. Daar scoort parkeren tenminste veruit het hoogst als ergernis. Maar ook uit gebieden zonder parkeerregime klinkt gemor. In De Aker en de noordwesthoek van Noord moeten mensen kennelijk ook vele rondjes rijden voordat de auto is gestald. Deze gebieden liggen ver van de binnenstad, maar ze zijn kennelijk aangelegd met een parkeernorm die niet (meer) aansluit bij het autobezit van de bewoners.
Hoog in de top-20 van ergernissen staan na parkeren afval en vuilnis, druk verkeer, gebrek aan voorzieningen en – good-old – hondenpoep. Wie de duizenden enquêtes doorbladert vindt tussen de antwoorden veel bloemrijke schrijfsels zoals “geen vriendelijk groet”; “het waait hier altijd!”; “het uitgekozen worden voor een veel te lange enquête” en “samenhangende Marokkaanse jongeren”. Niet alle antwoorden konden worden gerubriceerd, maar het beeld van gemeenschappelijke ergernissen kwam al snel genoeg naar boven.
In het onderzoek werd de bewoners gevraagd wat ze het meest vervelend vonden aan hun buurt. Voor kleine ergernissen was dus geen plaats. Er zijn in Slotervaart wellicht niet eens zoveel minder honden dan in Oud-West, maar veel Slotervaarters maken zich momenteel meer zorgen om zaken als hangjongeren, criminaliteit en zwerfvuil. In het centrum daarentegen worden criminaliteit en zwerfvuil niet veel genoemd, maar wel de drukte, de toeristen en het bouwlawaai.
Het is zoals een buurtregisseur onlangs al zei op televisie over zijn buurt waar de afgelopen jaren met succes is gewerkt aan het terugdringen van illegale prostitutie en straatroof: “het gaat fantastisch met deze buurt, mensen gaan weer klagen over hondenpoep en de muziek van de buren”.

Tabel 1: Ergernissen top-20

Tabel 1 geeft een overzicht van de eerste twintig (van de in totaal veertig) antwoordcategorie