NUL20 nr 25, maart 2006

Eerste verdieping

Vier opvallende buurten

Schaarste aan parkeerplekken grootste ergernis van Amsterdammer
Rondjes rijden tussen het blik

Onderzoek: tevredenheid Amsterdammers in grote delen van de stad toegenomen
Hoe leefbaar is Amsterdam?

Tweede verdieping

Aanbiedingsafspraken moeten straks beschikbaarheid goedkope woningen garanderen
De kernvoorraad voorbij

Derde verdieping

Aanpak illegale woningbemiddeling krijgt hogere prioriteit
“Bestaande wetgeving maakt sluitende handhaving onmogelijk”

In Amsterdam vragen en krijgen bemiddelingsbureaus zonder problemen 1000 euro per maand voor 60 vierkante meter. De markt is tenslotte overspannen. Ook sociale huurwoningen worden onderverhuurd via al dan niet legale bureaus. Er is een grijs circuit ontstaan waarin duistere figuren gedijen. De gemeente erkent de situatie en wil de handhavingscapaciteit opvoeren. Maar hoe?

Vierde verdieping

Vrijwillige buurtmiddelaars lossen helft van burenruzies op
Boos op de buren

Kort bestek

Zijn bouwprogramma’s ook in Noord te eenzijdig?

Geen geld meer voor nieuwe plannen en tegenvallers
Stand Vereveningsfonds baart zorgen

Wethouder Stadig kan niet het verwijt krijgen dat hij een lijk in kast nalaat. Maar zijn bekendmaking vlak voor de verkiezingen dat de vrije reserves in de ruimtelijke fondsen van de gemeente zijn opgedroogd, is heel slecht nieuws voor zijn opvolger. Voor nieuwe bouwplannen is geen geld en voor tegenvallers in lopende plannen geen dekking. Zelfs de gemeentelijke bijdrage aan de sociale woningbouw staat ter discussie.

Interview

Stedenfonds Amsterdam:
nieuw vastgoedfonds kiest expliciet voor middeldure huurmarkt
“This is real money”

Woonbarometer

Meer koopwoningen, minder sociale huur

Woningvoorraad

Totaal: 376.233 woningen

Redactioneel

De schaduw van Dekker

In de verkiezingscampagnes was ‘wonen’ ditmaal een nog belangrijker thema dan anders. Met dank aan minister Dekker, wier controversiële plannen voor de coalitiefracties wel heel onhandig samenvielen met de gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de VVD wilde haar minister nog voluit steunen. Met haar plannen kreeg Dekker in Amsterdam bij praktisch geen enkele partij de handen meer op elkaar. Behalve huurders namen ook corporaties en commerciële ontwikkelaars afstand, uiteraard juist op die punten waar het elke partij geld gaat kosten.

Opinie

Gevraagd: laxeermiddelen voor de volkshuisvesting

Pieter Tordoir