Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

De schaduw van Dekker

In de verkiezingscampagnes was ‘wonen’ ditmaal een nog belangrijker thema dan anders. Met dank aan minister Dekker, wier controversiële plannen voor de coalitiefracties wel heel onhandig samenvielen met de gemeenteraadsverkiezingen. Alleen de VVD wilde haar minister nog voluit steunen. Met haar plannen kreeg Dekker in Amsterdam bij praktisch geen enkele partij de handen meer op elkaar. Behalve huurders namen ook corporaties en commerciële ontwikkelaars afstand, uiteraard juist op die punten waar het elke partij geld gaat kosten.
Je kunt vaststellen dat het veel te ingewikkeld is geworden. Toekomstige huren worden afhankelijk van prestatieafspraken, overgangsgebieden en huursombeperkingen. En dat terwijl de huidige regelgeving in ieder geval Amsterdamse verhuurders nog veel ruimte geeft om huren te differentiëren. Gemiddeld zitten de corporaties bijvoorbeeld op 70 procent van de maximaal redelijke huur.
Vele Amsterdamse huurders knijpen hem terecht voor hogere woonlasten. Zo leidt Dekkers plan ertoe dat 30 procent van de Amsterdamse huurwoningen in 2008 in de vrije sector terechtkomt. Dat kan niet anders dan tot forse huurstijgingen leiden voor een flink deel van de huurders.
Daarnaast wordt de WOZ-waarde een factor in de bepaling van de huurprijs. Huurdersorganisaties lopen daar tegen te hoop, maar het principe dat de woonomgeving een factor is in de ‘woningwaardering’ komt me billijk voor. Iets geheel anders is of dat tot huuraanpassingen van tientallen procenten mag leiden. Dat hogere huren tot méér segregatie leidt, moet ik overigens nog zien. Dat is namelijk nu al zo; er wordt nergens meer scheef gewoond dan in gewilde gebieden binnen de ring.
De Amsterdamse corporatiesector is evenmin blij met Dekker. Dat komt mede door de Wet Betaalbaarheidsheffing huurwoningen, via welke het Rijk corporaties en commerciële ontwikkelaars jaarlijks aanslaat voor honderden miljoenen euro. De modernisering van het huurbeleid is de corporaties als worst voorgehouden, maar voor de Amsterdamse corporatiewereld pakt deze heffing zeer ongunstig uit: die kost het eerste jaar al 30 miljoen euro. Dat kunnen de corporaties nooit terugverdienen aan huurverhogingen, als ze dat al zouden willen. Voor hen lopen de investeringsmogelijkheden dus terug. Dat is slecht nieuws voor de stad, zeker nu ook de gemeentekas leeg blijkt te zijn.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur
fred@nul20.nl