Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Seniorenmakelaar bij Parteon groot succes

De aanstelling van een seniorenmakelaar door de Zaanse corporatie Parteon is een succes. Dankzij de actieve bemiddeling verhuisde een flink aantal senioren naar meer geschikte woningen. Daarbij leverden de nieuwe verhuringen de corporatie ook nog een netto rendement op.

Senioren willen wel verhuizen naar een andere, meer geschikte woning, maar nemen vaak de stap niet. Persoonlijke bemiddeling en begeleiding kan hen over de drempel helpen, zo blijkt uit initiatieven van tal van gemeenten en corporaties. Zo ook bij de seniorenmakelaar van het Zaanse Parteon.
Deze woningcorporatie startte vorig jaar een pilot van een half jaar met een parttime seniorenmakelaar: Bettina Vennik. Haar opdracht was minimaal vijf verhuizingen te realiseren, het werden er 26. Zij begeleidt senioren in hun zoektocht naar een nieuwe, passende woning. De pilot omvatte het aanschrijven van de doelgroep, een grote informatiebijeenkomst, het plaatsen van advertenties en het afleggen van huisbezoeken. Uit de evaluatie blijkt dat de persoonlijke begeleiding het verschil maakt. Wat verder aan het succes bijdroeg, was dat de seniorenmakelaar de mogelijkheid had via directe bemiddeling (buiten WoningNet om) specifieke woonwensen in te willigen. Opvallend was dat een eventuele huursprong in het Zaanse geen beletsel bleek om te verhuizen. Slechts in één geval is huurkorting aangeboden. Veel senioren bleken overigens niet goed op de hoogte van de huurtoeslag.
Van de vrijgekomen woningen heeft Parteon er één verkocht en 25 opnieuw verhuurd, waarvan 14 aan meerpersoonshuishoudens. Uit andere evaluaties blijkt dat de ‘winst’ uit huurharmonisatie van vrijgekomen woningen doorgaans opweegt tegen eventueel verleende huurkortingen. Bij Parteon is er zelfs een flink netto rendement na aftrek van alle kosten van de seniorenmakelaar, aldus Erwin Smit van de corporatie. “Financieel is het een gunstig plaatje, ook al omdat we nu niet hoeven te investeren in woningaanpassingen.”
Ondanks deze onvervalste win/win-situatie zet de corporatie de seniorenmakelaar niet breder in. Parteon heeft namelijk onvoldoende aanbod in de gewenste woningen. Bovendien is de ruimte voor directe bemiddeling beperkt, mede gelet op het huisvesten van andere huurders. De corporatie doet niets extra’s meer aan werving, de mond op mond reclame doet haar werk “De telefoon blijft gaan”, aldus Smit. “Het is eigenlijk een te groot succes.”

Fred van der Molen