Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Noodzakelijke tussenfase voor wie in Amsterdam wil wonen

  Woningdelen is normaal geworden voor starters in Amsterdam – ook als je afgestudeerd bent. Zo merkt ook freelance journalist en woningdeler Liza van Lonkhuyzen (24).

 • 'Friends'-contracten wellicht binnenkort ook in sociale sector

  Anderhalf jaar geleden werden in Amsterdam nieuwe regels van kracht voor woningdelen, het samen huren van een zelfstandige woning. De woonvorm is populair onder met name twintigers. Het college lijkt de regels te willen verruimen. Maar hoever kun je daarmee gaan?

 • "De huidige minimale maten worden de maximale"

  Woningcorporaties blijven de komende jaren sociale huurwoningen bouwen. Maar ze worden kleiner. Binnen de Amsterdamse Ring komen er vooral nog kleine woningen voor alleenstaanden en starters bij; meerpersoonshuishoudens met een kleine beurs zijn aangewezen op woningen buiten de Ring en in de regio. En ook die worden krapper.

 • Handhavingscapaciteit wordt verder uitgebreid

  Worden de reguliere woningvoorraad en het woongenot bedreigd door vakantieverhuur en illegale hotels? Wethouder Laurens Ivens gaat in op de (on)mogelijkheden tot handhaving van de geldende regels.

 • Het lijkt een gouden formule voor ontwikkelaars: eengezinswoningen in Zaanse stijl onder de rook van Amsterdam.

 • Nieuwbouw in overloopgemeenten gaat vooral naar eigen inwoners

  In Amsterdam draaien de bouwkranen weer overuren. Ontwikkelaars en gemeente kunnen de groeiende vraag naar woningen amper aan. Met enige vertraging trekt ook in de regio de bouwproductie aan. Dat geldt vooral voor de gemeenten die tegen de hoofdstad aanschurken. Nieuwbouw in Haarlemmermeer, Almere en Purmerend trekt vooral eigen inwoners.

Tweede verdieping

 • Mede-opdrachtgeverschap leidt tot andere woningen

  Mede-opdrachtgeverschap leidt tot een mooiere stad, meer diversiteit en meer betrokken bewoners, zo menen althans vier architecten die zelf op die wijze projecten ontwikkelen. Ze pleiten voor meer bouwgrond voor kleinschalige initiatieven.

Kort bestek

 • De aanstelling van een seniorenmakelaar door de Zaanse corporatie Parteon is een succes. Dankzij de actieve bemiddeling verhuisde een flink aantal senioren naar meer geschikte woningen. Daarbij leverden de nieuwe verhuringen de corporatie ook nog een netto rendement op.

 • De Amsterdamse gemeenteraad heeft 30 miljoen uit het Stimuleringsfonds vrijgemaakt voor de aanpak van sociale woningen in zes buurten, 5 miljoen per buurt en per corporatie. Na de Van der Pekbuurt kunnen nu ook het Columbusplein en Holendrecht-West dankzij deze bijdrage versneld worden opgeknapt. Drie corporaties moeten nog een buurt voordragen.

 • Zelfbouwers en kleine ontwikkelaars krijgen ruim baan op IJburg-uitbreiding

  Het nieuwe Centrumeiland wordt een walhalla voor zelfbouwers. Individuele bouwers, zelfbouwgroepen en medeopdrachtgevers annex kleinschalige projectontwikkelaars krijgen alle kans daar hun woningbouwwensen te realiseren. “Bij een klein eiland past kleinschalige woningontwikkeling”, zegt projectmanager Dries Drogendijk.

 • Wooncoöperatie uit Noord wil twee woonblokken overnemen

  Een groeiend aantal huurders wil de eigen woning en woonomgeving beheren. Nu minister Blok de wooncoöperatie wettelijk heeft verankerd in de Woningwet zou dat makkelijker moeten worden. Maar dan is er altijd nog het probleem van de financiering. Wooncoöperatie Copekcabana wijkt daarvoor wellicht naar Duitsland uit.

Woonbarometer

 • Dit jaar moeten nog minstens 2200 'statushouders' worden ondergebracht in de regio Amsterdam, waarvan zo'n 1400 in Amsterdam zelf. Althans, volgens de landelijke taakstelling die is opgesteld lang voor de aanzwellende vluchtelingenstroom van de laatste weken. En voor volgend jaar is de taakstelling in mei al met een derde verhoogd, tot landelijk 30.000 mensen.

Focus

 • Toekomst Beterburen voor komende jaren veiliggesteld

  In de regio Amsterdam zijn vele vrijwilligers actief voor bemiddelingsorganisatie Beterburen. Dat hun aanpak wordt gewaardeerd, blijkt uit het feit dat het voortbestaan van de organisatie voor de komende jaren weer financieel veilig is gesteld. Onlangs werd het convenant tussen Amsterdamse woningcorporaties, politie en Amsterdam met drie jaar verlengd. Ook andere regiogemeenten dragen bij.