Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Interview: Pepijn Bakker, organisator International Social Housing Festival
"Sociale huisvesting net zo belangrijk als Deltaplan"

Van 13 tot 23 juni vindt in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt het International Social Housing Festival plaats. De organisatie staat onder leiding van de Rotterdamse architect Pepijn Bakker. Wie is hij? En wat wil hij met het festival bereiken?

International Social Housing Festival 2017

Van 13 tot 23 juni vindt in en rond Museum Het Schip het International Social Housing Festival plaats. Aan de basis van dit evenement staan de ‘founding partners’ Aedes, AFWC, Housing Europe, gemeente Amsterdam en Museum Het Schip. Inmiddels werkt een breed spectrum aan nationale en Europese organisaties mee aan het programma, dat bestaat uit congressen, workshops, tours en exposities. Zo integreren de AFWC en Housing Europe (de Europese Aedes) een aangepaste versie van hun jaarcongres in het festival.
Het festival draait primair om kennis delen. Welke bijdragen kan sociale huisvesting leveren aan de grote vraagstukken van deze tijd: toenemende (woon)mobiliteit, trek naar de stad, segregatie en een vraag naar meer diversiteit in woonvormen, woningtypes en wooncontracten?
Maar daarnaast wordt de rijke traditie van de sociale woningbouw gevierd. Op welke manier, dat zal de komende maanden duidelijker worden.
Hoofdsponsor is Vastbouw, de aannemer die momenteel Het Schip restaureert. Andere sponsors zijn de Nederlandse Waterschapsbank en Zig Websoftware.
www.socialhousingfestival.com

Wie is Pepijn Bakker?
“Ik ben een Rotterdamse architect. In 2014 was ik docent bij UvA Summerschool ‘Thinking City’. Daar kwamen studenten uit alle hoeken van de wereld. Daar merkte ik hoe er wereldwijd wordt opgekeken tegen de Nederlandse woningbouwtraditie. De studenten stelden voor om een groot Biënnale-achtig evenement te organiseren over sociale woningbouw. Toen ontstond het vonkje dat nu is uitgegroeid tot het ISHF.”
 
Maar een ‘festival’. Als ik kijk naar de partners en het voorlopige programma: dat klinkt niet erg feestelijk. Meer als een serieus congres.
“Dat is het óók. Alle partijen waarmee we samenwerken zijn gewend aan het organiseren van congressen, dus dat staat al goed in de steigers. Maar omdat we willen benadrukken dat onze volkshuisvesting iets is om te vieren, willen we ook een luchtig en publieksgericht deel ontwikkelen. In het museum komt een Expo waar bezoekers zelf een woning kunnen indelen en er komen rondleidingen door Amsterdamse wijken waarbij we buurtbewoners willen betrekken. Verder zal de festivalsfeer vooral moeten komen van de aankleding en omlijsting van het programma, met name op de opening en de slotdag.
Belangrijk is de boodschap dat we iets unieks hebben om te vieren. We mogen blij en trots zijn op wat er dankzij de sociale woningbouw is gerealiseerd.”
 
Curieuze paradox: internationaal kijkt men enorm op tegen de Nederlandse woningbouwtraditie. Maar in Nederland staat de corporatiesector juist zwaar onder druk.
“Er is natuurlijk van alles gebeurd het laatste decennium. Dat heeft geleid tot een stevige hervorming van de sector en een beperkter werkgebied. Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. Ik kom zelf uit Zeeland en groeide op achter een Deltadijk. Ik durf de stelling aan dat de sociale woningbouw voor Nederland van even grote waarde is geweest als het Deltaplan. Door de productie van grote aantallen betaalbare goede woningen leven mensen gezonder en worden ze ouder. Je kunt het moeilijk hard maken met cijfers, maar ik geloof dat het levens heeft gered. En net als de waterbouwkundige kennis van het Deltaproject moeten we onze inzichten en praktijkervaring delen met de rest van de wereld.”
 
Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke thema’s van het festival?
De belangrijkste overkoepelende thema’s zijn migratie naar de stad, segregatie van wijken en diversificatie van huurderswensen. Welke antwoorden kunnen we op die ontwikkelingen formuleren? Mondiaal is er een trek naar de stad. Hoe en tot op welke hoogte faciliteer je die? Hoe hou je de stad toegankelijk en bereikbaar? Vanwege de populariteit van de stad neemt segregatie toe. Wat doe je daarmee? Dat zijn belangrijke thema’s. Wat betreft diversificatie: dan gaat het om een toenemende variëteit van zowel woonvormen, woningtypen als huurarrangementen. Wat zijn de ontwikkelingen op dat gebied? We hebben bijvoorbeeld een presentatie van PopUp City, die oplossingen ontwikkelt voor starters die best heel klein willen wonen als het maar midden in de stad is. Het gaat bij dit congres primair om kennisdelen. Wat kunnen we van elkaar leren?”
 
Welke programmaonderdelen staan al vast?
“Grote evenementen zijn het ISHF Opening Event op dinsdag 13 juni, het Housing Europe congres op donderdag 15 juni en de AFWC jaarbijeenkomst op maandag 19 juni. Verder zullen er evenementen worden georganiseerd door onder andere de European Federation for Living, de Huurdersvereniging Amsterdam, TU Delft, ENHR, DIGH en de dienst wonen van de gemeente Amsterdam. De meeste evenementen zullen in het Engels zijn, sommige in het Nederlands. Op een enkele uitzondering na vinden alle evenementen plaats in de Spaarndammerbuurt, in en rondom Museum Het Schip.”

Fred van der Molen