Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Starters Up!: nieuwe gemengde woonvorm voor bijzondere huurders
"Wel matching, maar geen buddy-project"

Eigen Haard bereidt een bijzonder woonproject voor waarbij een bont gezelschap van (her)starters op de woningmarkt een gebouw gaat delen. Zo’n dertig ‘kwetsbare’ en reguliere huurders moeten elkaar versterken, is het idee. Een variant op het Startblok-concept.

 

Wie komt in aanmerking?
De eerste bewoners - behalve de statushouders - worden geselecteerd op basis van hun motivatie om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Dat criterium blijft ook gelden voor toekomstige huurders, maar in hoeverre woonduur daarbij ook gaat spelen, is nog onderwerp van overleg tussen gemeente en Eigen Haard. Voorop blijft staan de mix van huurders met verschillende achtergronden en kwaliteiten, zegt Everaert.
Uit alle beoogde doelgroepen hebben zich inmiddels mensen aangemeld. Voor Everaert is het project geslaagd als alle bewoners over een paar jaar positief zijn. Intussen hoopt zij meer vergelijkbare projecten op te zetten.

Met het project Starters Up! van Eigen Haard wordt het nieuwe kabinet op zijn wenken bediend. In het regeerakkoord worden gemeenten namelijk opgeroepen “kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven” te stimuleren. Aan dat profiel voldoet Starters Up! bij uitstek.
Het project bestaat alleen nog op de tekentafel. In april volgend jaar moet een groep van dertig huishoudens in een voormalig kantoorgebouw van Eigen Haard in Amsterdam-Noord trekken. De eerste groep bewoners gaat bestaan uit enerzijds studenten en young professionals en anderzijds mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, statushouders en gescheiden mannen of vrouwen. Volgens Elmy Everaert, adviseur woonbeleid bij Eigen Haard, springt de woningcorporatie daarmee in op een urgente maatschappelijke vraag: “Door een stapeling van overheidsmaatregelen krijgen corporaties steeds meer bewoners die in een kwetsbare positie zitten. Met veel huurders in de sociale sector is wel ‘iets’ aan de hand, of het nu om financiële of fysieke problemen gaat. In Starters Up! gaan we echter uit van wat mensen wél kunnen. Het is niet gezegd dat iemand met een verslavingsverleden of autisme geen kwaliteiten heeft.”

Oud kantoorgebouw

De voorbereidingen aan het pand aan de Strekkerweg zijn in volle gang. “Om de zelfstandige woningen betaalbaar te houden, proberen we zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden.” De meeste woningen zijn voor alleenstaanden, maar er komen ook enkele appartementen voor tweepersoonshuishoudens. De grootte van de woningen varieert van 18 tot 40 m2.
“De zelfstandige woningen krijgen geen wasmachine-aansluiting en zijn alleen voorzien van een pantry (keukentje, nvdr). We willen op die manier aanmoedigen dat bewoners elkaar ontmoeten in de wasserette of in de gemeenschappelijke keuken”, aldus Everaert. “Verder willen we zoveel mogelijk aan de groep zelf overlaten, ook als het om de inrichting en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte gaat.”
In de eerste fase gaat Eigen Haard het groepsproces op gang helpen. “Maar we willen dat bewoners zelf het beheer op zich nemen en daar onderling ook afspraken over maken. En mocht het toch niet goed gaan, dan kunnen wij het beheer weer overnemen. Wij blijven als woningcorporatie verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het pand. Toch verwachten we dat de onderlinge sociale controle er juist toe leidt dat bewoners elkaar eerder aanspreken en helpen als bijvoorbeeld iemand vereenzaamt of veel verdovende middelen gebruikt.”
Maar eerst moet de eerste groep bewoners geselecteerd. Everaert: “Dat is een spannend proces, waarvan wij ook nog niet precies weten waar we op uitkomen. De mix is belangrijk, maar in welke verhouding en hoe we de woningen per gang verdelen, dat weten we nu nog niet. We willen dat ook laten ontstaan vanuit de groep die zich heeft aangemeld. Dat is anders dan bij het Startblok, waar jonge statushouders en Amsterdammers na selectie simpelweg geplaatst zijn. Wij doen hier meer aan matching, maar het wordt ook geen buddyproject. We gaan uit van ieders kwaliteiten.”

Joost Zonneveld
Thema