Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Wie leverde meeste woningen op in 2005?

Topdrie van opdrachtgevers die in 2005 de meeste woningen opleverden. Waar een collectief opdrachtgever is, zijn de woningen evenredig over het aantal participanten verdeeld, tenzij bij het Ontwikkelingsbedrijf afwijkende eigendomsverhoudingen bekend zijn. BPF Bouwinvest is de vastgoedbelegger van het Pensioenfonds Bouwnijverheid. IBC is Heijmans IBC vastgoedontwikkeling.

Bron: Basisbestand Woningproductie OGA 20-12-2005.

In de bouwwereld staat men alweer jaren met beide benen op de grond. De hoogconjunctuur eind jaren negentig leidde tot ambitieuze stedenbouwkundige programma’s, maar de wal keerde het schip. Een overaanbod aan plannen, stapeling van eisen en toenemende complexiteit droegen bij aan de afnemende productie en langere doorlooptijden. De nieuwe woningnood herinnerde ons eraan dat kwantiteit ook een kwaliteit is. Het is een slingerbeweging. Wethouder Duco Stadig maakte in 2002 het omhoog schroeven van de bouwproductie tot speerpunt van zijn beleid.  De omslag ging, zoals alles in de bouwwereld, langzaam. De hoeveelheid in aanbouw genomen woningen is dit jaar opgelopen tot ruim boven de vijfduizend, maar de oplevering ijlt daar jaren achteraan. In 2003 bleef de teller steken op 2409 opgeleverde woningen, in 2004 op 2233 en dit jaar op 2890.

Om de urgentie van de woningproductie te accentueren, besloot NUL20 enkele jaren terug om naast de vele architectuurprijzen jaarlijks de ‘Gouden Baksteen’ uit te reiken aan de opdrachtgever die de meeste woningen realiseert. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat corporaties en commerciële ontwikkelaars in wisselende collectieven projecten ontwikkelen. Zo heb je op IJburg bijvoorbeeld de Groepen Waterstad 1, 2 en 3. Bij potentiële winnaars heeft NUL20 deze verbanden in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam minutieus uitgeplozen.

De grote aantallen worden in Amsterdam traditioneel door de corporaties geleverd, maar dit jaar staan voor het eerst commerciële ontwikkelaars in de topdrie. De productiefste opdrachtgever is dit jaar Het Oosten, gevolgd door BPF-Bouwinvest en Heijmans IBC vastgoedontwikkeling. Het Oosten maakte de grootste klapper met de oplevering van De Drie Wachters in Osdorp (243 woningen),  BPF-Bouwinvest leverde al zijn 412 woningen op bij het project Olympisch Kwartier, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling realiseerde veel van zijn woningen bij project Het Funen in de Czaar Peterbuurt.

Net als vorige jaren bestond meer dan de helft (56%) van de opgeleverde woningen in 2005 uit vrije-sectorwoningen. Het aandeel middensegment bedroeg 19 procent. Het aandeel huurwoningen in deze categorieën steeg flink ten opzichte vorige jaren (29% in vrije sector; 20% in middensegment). Vijfentwintig procent van de bouwproductie, of  721 woningen, werd gerealiseerd in de sociale sector. Zeer opvallend is dat in deze sector ook voor het eerst in jaren weer koopwoningen voorkomen. De combinatie AWV/Het Oosten realiseerde veertig goedkope koopwoningen in het project in de Zoelenkerkstraat in Osdorp.

Zie ook:
Het Oosten win Gouden Baksteen 2005
Bouwproductie piekt in 2005