Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Zijn bouwprogramma's ook in Noord te eenzijdig?

Net als eerder in de Westelijke Tuinsteden dreigen ook in delen van Amsterdam-Noord te veel omvangrijke en dure appartementenprogramma’s te worden gerealiseerd, zo blijkt uit onderzoek. Voor het stadsdeel en alle betrokken ontwikkelaars - commerciële en corporaties – was dat aanleiding voor een gedachtewisseling over de plannen en over de toekomst van Noord. Met het Platform Nieuwbouw in Noord lijken de juist beëindigde platformbijeenkomsten van voormalig woningbouwregisseur Arthur Verdellen een vervolg op stadsdeelniveau te krijgen.
Met name in de vernieuwingsgebieden Nieuwendam-Noord en De Banne dreigen te veel dure en omvangrijke appartementencomplexen te verrijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het zogenoemde W-team (de W is van woningmarkt) op initiatief van ontwikkelaars. Op de eerste bijeenkomst onder leiding van Felix Rottenberg – het is de bedoeling dat er meer volgen – zijn geen harde uitspraken gedaan over bijstelling van de plannen en bijvoorbeeld omzetting naar eengezinswoningen, zoals eerder in de Westelijke Tuinsteden is gebeurd. Maar volgens Harry Nuij, projectsecretaris van de Afdeling Vastgoed van de AWV en een van de initiators van de Platformbijeenkomst, was er onder de deelnemers na afloop het gevoel “dat er eens goed gekeken moest worden naar de kwaliteit en de prijssettting”.
Stadsdeelwethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) wijst een beperkte vervanging door grondgebonden woningen niet af, maar waarschuwt voor een “te makkelijke reflex” om hele contingenten om te zetten naar eengezinswoningen. “Wij vragen creativiteit van alle partijen om goedkopere woningen te bouwen, met andere financieringsconstructies zoals de AMH en maatschappelijk gebonden eigendom.” Nuij is het er mee eens dat ontwikkelaars, zeker de corporaties, de taak hebben in Noord plek te bieden aan starters en gezinnen die anders naar Purmerend of Almere vertrekken. “Dat kan door bijvoorbeeld met slimme indelingen te bouwen.”
Maar moeten de plannen voor De Banne dan nog eens bijgesteld? De bewoners daar wachten al zolang. Nuij: “Daar hebben we het tienjarig bestaan van het overleg waarschijnlijk al gevierd. Ook door onze schuld hebben we er veel laten liggen. Iedereen is ervan overtuigd dat er niet opnieuw uitgebreid gediscussieerd kan worden over wat daar wel en niet kan.” Dat gevoel van urgentie blijkt ook uit het feit dat stadsdeel en woningcorporatie Rochdale eind februari de plannen voor het nieuwe winkelcentrum van De Banne hebben gepresenteerd.
De ontwikkelaars zouden er in ieder geval voor kunnen zorgen dat dezelfde soort complexen niet allemaal op hetzelfde moment worden afgeleverd. Maar ook dat is lastig. Diepeveen: “Voor 2009 is inderdaad een piek aan opleveringen voorzien. Maar afgelopen jaren is gebleken dat het al heel wat is als we de geplande duizend woningen per jaar in Noord halen.”
De winst van het Platform Nieuwbouw in Noord zit er volgens Diepeveen en Nuij vooral in dat ontwikkelaars verder kijken dan hun eigen projecten, beter afstemmen binnen de diverse ontwikkellocaties en meedenken over manieren om Noord als geheel meer aantrekkingskracht te geven. “Voor de uitstraling van de nieuwbouw aan de IJ-oever is het ook van belang wat er in het achterland van Noord gebeurt”, aldus Diepeveen. Het stadsdeel zou door ‘branding’ beter in de markt kunnen worden gezet, maar ook door het toevoegen van extra voorzieningen, zoals de door Rottenberg geopperde overdekte markt bij het geplande eindpunt van de Noord/Zuidlijn. Nuij: “Verschillende soorten woningzoekenden moeten er gaan kijken, of ze nu stedelijk, tuinstedelijk of landelijk willen wonen.”

Johan van der Tol