Duurzaamheidsmonitor Eigen Haard

24.11.10

Duurzaamheidsmonitor Eigen Haard

Als eerste Amsterdamse corporatie heeft Eigen Haard een Duurzaamheidsmonitor. De totale CO2-uitstoot van de corporatie is berekend op 137 kiloton. Dat is bijna een duizendste deel van de totale jaarlijkse Nederlandse uitstoot. Daarvan komt 1,5 kiloton voor rekening van de eigen werkorganisatie.
De monitor brengt de CO2-uitstoot van alle huurwoningen en de eigen organisatie in beeld en laat zien wat de effecten zijn van energiebesparende maatregelen. Doel is om in 2018 minimaal twintig procent minder CO2 uit te stoten. Dat kan volgens Eigen Haard worden bereikt door bij renovaties en groot onderhoud energiebesparende maatregelen te nemen. Afhankelijk van het woningtype gaan de energielabels van G en F naar C, B of A. Eerder al zijn bij projecten als De Koningsvrouwen van Landlust, in de Speelmanstraat en in de Czaar Peterbuurt dergelijke maatregelen getroffen. Ook wil Eigen Haard de eigen uitstoot beperken door de inkoop van groene stroom, een zuiniger wagenpark en het bevorderen van het gebruik van fiets of elektrische scooter.[BP]

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS