DUWO: "einde bouw betaalbare studentenkamers"

30.11.15
Studentenhuisvester DUWO: "einde bouw betaalbare studentenkamers"
update 1 december

De nieuwe Woningwet lijkt de succesvolle samenwerking tussen studentenhuisvesters en beleggers te torpederen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toevoeging van betaalbare studentenwoningen, waarschuwen studentenhuisvester DUWO, de studentenunie LSVB en de Amsterdamse ASVA. Zij roepen minister Blok op met een oplossing te komen.

Vanaf 2012 hebben studentenhuisvesters met beleggers overeenkomsten gesloten voor de bouw van grote aantallen betaalbare studentenwoningen. Dit deden ze om ook in de crisisperiode studentenwoningen aan de krappe markt toe te kunnen toevoegen. Hun natuurlijke partners - de woningcorporaties - bleken niet meer in staat deze financieringen op zich te nemen.

Vanaf 2011 ontwikkelde DUWO bijna 4.500 eenheden samen met kleinere en middelgrote (institutionele) beleggers, het gros daarvan in Amsterdam. De belegger is daarbij eigenaar en ontwikkelaar, de studentenhuisvester huurt het gebouw na oplevering aan om de woningen vervolgens voor relatief lage huurprijzen door te verhuren aan studenten. Het lijkt een win/win-situatie. Beleggers zijn tevreden met het relatief lage rendement omdat het om veilige beleggingen gaat en er worden grote aantallen relatief goedkope studentenwoningen bijgebouwd. Terwijl bij puur commerciële studentenhuisvesting de huurprijzen veelal starten bij de 600 euro, concentreert DUWO zich op studentenwoningen onder de huurtoeslaggrens voor 23-jarigen (nu zo'n 400 euro).

Dat dreigt nu voorbij te zijn. Hoewel de nieuwe Woningwet al vanaf 1 juli van kracht is, was er nog lang discussie over de interpretatie van de regelgeving. Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst kiest voor een strikte interpretatie van de wet: woningcorporaties en dus ook studentenhuisvesteres mogen niet meer met beleggers samenwerken. Deze bepaling leek vooral opgesteld om corporaties te behoeden voor risicovolle projecten. Maar de minister schermt nu volgens DUWO en ASVA met het argument dat dergelijke arrangementen kunnen worden beschouwd als een vorm van staatssteun.

Volgens DUWO en studentenunie ASVA betekent de blokkade op samenwerking het einde van de betaalbare studentenwoning. DUWO luidt de noodklok: "In steden als Amsterdam en Utrecht wordt nu al bijna geen betaalbare kamer meer toegevoegd. Na het verlies van de basisbeurs mag de student (en zijn ouders) nu dus flink gaan betalen voor zijn studentenkamer. Is dat investeren in de kenniseconomie?"

DUWO voorziet dat vanaf 2017/2018 nauwelijks nog betaalbare studentenkamers worden bijgebouwd. Studentenhuisvesters hebben daar zelfstandig de middelen niet voor. "Het aantal studenten uit binnen- en buitenland blijft de komende jaren groeien en het is voor ons hoger onderwijs en de kenniseconomie van belang dat deze studenten kunnen rekenen op een voor hen betaalbare kamer." De ASVA roept minister Blok op met een betere oplossing te komen dan het verbieden van samenwerking. ‘In Amsterdam werken we hard om het kamertekort op te lossen. De landelijke politiek houdt dit nu tegen.’

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS