DUWO wil van oudstudenten af

13.01.10

DUWO wil van oudstudenten af

Studentenhuisvester DUWO gaat het doorstromingsbeleid voor studentenwoningen flink aanscherpen. Studerende huurders zonder campuscontract worden aangezet zo’n huurovereenkomst te accepteren en afgestudeerde huurders zonder campuscontract wordt de huur opgezegd, met de  mededeling dat ze een jaar de tijd krijgen om een andere woning te zoeken. DUWO voert naar eigen zeggen deze acties uit omdat de kamernood onder studenten afgelopen jaren harder is gestegen dan verwacht, vanwege snel oplopende aantallen studerenden.

Het campuscontract – een uitvinding van DUWO – werd medio 2006 opgenomen in de huurwetgeving. Het campuscontract maakt het mogelijk de huur te beëindigen als de huurder geen student meer is. Het campuscontract is daarmee een belangrijk instrument om te zorgen dat studentenhuisvesting (met een lage huur) beschikbaar blijft voor studenten (met een bescheiden inkomen). Ook garandeert het de doorstroming: afgestudeerde studenten maken plaats voor nieuwe, woningzoekende studenten. Sinds 2007 biedt DUWO iedere nieuwe huurder een campuscontract aan.

Maar er zijn nog steeds veel huurders (al of niet meer studerend) met een huurcontract van vóór het campuscontracttijdperk. De nog studerenden onder hen krijgen op kortere of langere termijn ook een campuscontract aangeboden. Zij moeten dan na afstuderen – net als iedere andere student met een campuscontract – binnen een half jaar verhuizen.
Niet meer studerende huurders krijgen een huuropzegging, met de toezegging dat zij een jaar de tijd hebben om iets anders te zoeken.

DUWO verwacht dat beide acties een juridische toets kunnen doorstaan. DUWO wijst erop dat de wetgever bij de invoering van het campuscontract de verhuurder de ruimte gaf om bestaande huurcontracten aan te passen: als alle overige voorwaarden onveranderd zouden blijven, zou wettelijk gezien sprake zijn van een ‘redelijk aanbod’. Ook over de mogelijkheid tot huuropzegging aan niet studerende huurders is DUWO optimistisch. Er is al jurisprudentie op dat terrein waarbij de studentenverhuurder met succes een beroep heeft gedaan op het ‘dringend eigen gebruik van de woning’ (namelijk voor verhuur aan een student).

Vooralsnog begint DUWO de actie op kleine schaal in enkele studentenflats in Delft en Amstelveen.
 

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.