DUWO wint NUL20 Gouden Bouwsteen 2014

22.12.14
DUWO wint NUL20 Gouden Bouwsteen 2014
update 23-12-2014 - 14:00 

Studentenhuisvester DUWO leverde in 2014 de meeste woningen op in Amsterdam en is daarmee de winnaar van de NUL20 Gouden Bouwsteen 2014. Hoofdredacteur Fred van der Molen van NUL20 reikte de prijs op 22 december uit aan bestuurder Jan Benschop van DUWO.

In alle twaalf voorgaande edities won een reguliere woningcorporatie, maar die hebben een stap terug gedaan. Nummer twee en drie zijn commerciële partijen. Tweede werd City Pads dat een groot kantoorgebouw in Buitenveldert transformatie tot 351 gemeubileerde studio's; derde werd BouwfondsMab, dat in diverse ontwikkelcombinaties woningen opleverde.

DUWO realiseerde zijn hele aanbod in één complex: Science Park II, gebouwd door de ontwikkelcombinatie DUWO/Rochdale, met DUWO als opdrachtgever en eigenaar. Dit project betreft 510 zelfstandige en 95 onzelfstandige studentenwoningen. De laatste tellen voor de helft mee voor de productiecijfers. In totaal dus 558 woningen. Ook de productie van City Pads in Zuid bestond uit één project: de transformatie van een ING-kantoor in Buitenveldert naar gemeubileerde studio's die in de sociale segment worden verhuurd. BouwfondsMAB realiseerde woningen in Oostpoort (167), het Oranjekwartier (23) en Vof Stadstuinen (89).

Benschop toonde zich verheugd met de prijs. Die symboliseert volgens hem de prominente rol die de van oorsprong Delftse studentenhuisvester in de regio Amsterdam is gaan spelen. DUWO onderscheidt zich volgens Benschop op het punt van de betaalbaarheid: "Dat is ons speerpunt. Alleen bij hoge uitzondering bieden we woningen aan boven de aftoppingsgrens voor 23-jarigen (=€389 prijsniveau 2014, nvdr). Bij buitenlandse studenten zijn we vanwege die betaalbaarheid ook afgestapt van de standaard ingerichte kamers. We geven studenten keuze wat ze willen huren."

DUWO beheert inmiddels in de Amsterdamse regio vele duizenden studentenwoningen en drie studentencampussen: Uilenstede in Amstelveen, Spinoza in Zuidoost en Science Park in Oost. Benschop wil graag doorbouwen op het Science Park: "We zijn  al heel blij dat hier nu een Spar supermarkt de deuren heeft geopend, maar we hebben een groter schaalniveau nodig om meer voorzieningen te kunnen vestigen. En dat vinden we essentieel voor een volwaardige campus met internationale studenten."

De bouw van Science Park II pal naast het rangeerterrein van de NS vroeg draconische geluidswerende voorzieningen. Op andere plekken op het terrein mag niet geheid worden om wetenschappelijke meetapparatuur niet te verstoren. Toch hoopt en verwacht Benschop dat DUWO de komende jaren nog studentenwoningen op het terrein kan toevoegen.

Ook elders in de hoofdstad wil de studentenhuisvester nog flink uitbreiden. Benschop schat in dat DUWO over vier jaar over 2000 extra woningen kan beschikken. In 2015 wordt het getransformeerde Elseviergebouw opgeleverd (278 woningen, met Rochdale) en start in ieder geval een nieuwbouwproject aan de Jacques Veltmanstraat (Slotervaart, Nieuw-West, 419 woningen, met Newcon Vastgoed).


Verantwoording: De productiecijfers zijn afkomstig uit het Basisbestand Woningbouwlocaties, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, afdeling regie productie. Woningen die in samenwerkingsverband zijn gerealiseerd, zijn gelijk over de deelnemende partijen verdeeld, tenzij andere deelnameverhoudingen bekend zijn. Met dank aan Jan Smit van het OGA. Het officiële oplevercijfer wordt over enkele maanden bekend gemaakt via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Dat wijkt om administratieve redenen af van het OGA-cijfer. Onder andere worden daar transformaties en onzelfstandige studentenwoningen niet meegeteld.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.