NUL20 nr 12, januari 2004

Eerste verdieping

Weblogs: het virtuele dorpsplein

Bewonersinspraak en betrokkenheid bij de buurt vanuit je luie stoel. Het klinkt comfortabel. Toch loopt het niet storm op websites die bewonersparticipatie moeten bevorderen. Sites die bewonersgroepen zelf hebben ontwikkeld doen het beter. Voor de nieuwbouwmarkt is communicatie via internet onmisbaar, weten de ontwikkelaars. Een virtuele wandeling.

Van bewonersparticipatie naar burgerinitiatieven en opdrachtgeverschap
De burger centraal. Ja, maar hoe?

Bewonersparticipatie of loopgravenoorlog?
Het nieuwe Jeruzalem

Tweede verdieping

“Waar ambtenaren opduiken dreigt al gauw een stapeling van eisen”
Waarom de Zuidas wel vordert

Derde verdieping

Moeizame huizenverkoop maakt van marketing ineens ‘hot item’
Woningsector kan nog veel leren van Coca Cola

Kort bestek

Dubbele gootsteen als rugstreeppad

Op de ergernissen toptien van gemeentelijke plannenmakers scoort de Monumentenwet hoog. Actievoerders zouden die wet als effectieve ‘hinderwet’ hebben ontdekt en nu te pas en onpas voor te slopen panden de monumentstatus aanvragen om nieuwbouwplannen lam te leggen.

 

AWV wil flink deel woningvoorraad bestemmen voor middeninkomens
De kunst van het opwaarderen

Binnen tien jaar wil de Algemene Woningbouwvereniging (AWV) een derde van haar bestand laten bestaan uit middeldure huurwoningen. Behalve via nieuwbouw en samenvoeging wil de AWV dit bereiken door een deel van zijn bestaande voorraad te ‘upgraden’. Deze woningen zijn bedoeld voor huurders met een middeninkomen. De huren kunnen oplopen tot duizend euro per maand.

Interview

Rondetafeldebat over de (on)mogelijkheden van participatie bij stedelijke vernieuwing
Wil de kalkoen meepraten over het kerstmenu?

Woonbarometer

Wie bouwt in Amsterdam?

Redactioneel

Participatie

‘Inspreken’ is voor de meeste betrokkenen – bestuurders, verhuurders, bewoners – een verplicht nummer. Het moet, maar leuk is anders. Want in Amsterdam hebben inspraaktrajecten snel de neiging te verzanden in een loopgravenoorlog. Ook veel bewoners willen pas ‘participeren’ als de plannen heel dichtbij komen. De burger weet trouwens steeds beter dat zelfs als het ‘officiële’ inspreken is afgerond, hem nog allerlei juridische bezwaarprocedures resten.

Als ik ...

Liever de lucht in

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

Op stap

Amsterdams woonbeleid met tropisch tintje
Woningcorporatie als exportproduct

Mede dankzij enkele Amsterdamse organisaties is het gelukt in Suriname een woningcorporatie van de grond te tillen. In Paramaribo wonen inmiddels zeventien gezinnen volgens dit oer-Hollandse concept. Huurcontracten, toewijzingscriteria, onderhoudsbudgettering, bewonersparticipatie: woonexpertise als exportproduct.
NUL20 nam een kijkje bij het eerste project.

Zoeken op postcode

Tuindorp Buiksloot: buurt zonder eigenaren

Zomaar een buurt, straat, gebouw of buurt – of toch niet? NUL20 speurt in deze serie naar bijzondere plekken in Amsterdam. Neem nu Tuindorp Buiksloot. De enige buurtcombinatie in Amsterdam met 100 procent corporatiebezit. Een buurt zonder eigenaren maar met hele honkvaste bewoners.