NUL20 nr 23, november 2005

Eerste verdieping

Europeanen in Amsterdam
Amsterdam in trek bij Polen

Dossier EuropaImmigranten uit Europa: hoeveel zijn het er waar wonen ze in Amsterdam? Worden het er meer na het wegvallen van Europese binnengrenzen? En hoe slagen ze erin een woonruimte te krijgen op deze krappe markt?
Statistieken en jonge immigranten vertellen erover.

Werken met Europese subsidies
Zegen of last?

Case: Hoe Londen omgaat met regelgeving Luchtkwaliteit
“Milieunormen zijn hier nog nooit gebruikt om huizenbouw tegen te houden”

Gekke Henkie of trendsetter?

'Na 2010 loopt de bouwstroom nauwelijks meer gevaar'
Actieplan Luchtkwaliteit

Neprom-directeur Jan Fokkema bepleit duidelijke scheiding sociale en commerciële taken van corporaties
'Ja, vastgoedsector heeft last van staatssteun'

Tweede verdieping

Werkende jongere heeft lage aaibaarheidsfactor

Derde verdieping

De Grote Vereenvoudiging Deel 3: het Plaberum
Participatie, ook in envelop?

Deze herfst komt de vernieuwde versie van het Plaberum bij het college van B en W op tafel. Het sluitstuk van Stadigs Grote Vereenvoudiging moet zorgen voor kortere doorlooptijden van bouwprojecten. Maar het beoogde doel, het op één lijn brengen van Plaberum, bestemmingsplan- en vergunningenprocedures, blijkt nauwelijks haalbaar. Wat zijn onder de nieuwe condities de gevolgen voor bewonersparticipatie?

Kort bestek

Gaat de regio Amsterdam ook loten?

Wie in de regio Amsterdam een corporatiewoning wil betrekken, moet veel geduld hebben. De volgorde van toewijzing is namelijk afhankelijk van de woon- of inschrijvingsduur. Alternatieven voor het woonduurbeginsel waren jarenlang in Amsterdam onbespreekbaar, maar nu de huidige ROA-raamovereenkomst ten einde loopt, wordt voor het eerst serieus gepraat over alternatieven. Die zijn er. Elders in het land loot men bijvoorbeeld gewoon of nemen geïnteresseerden een ‘optie’ op hun droomwoning.

"Ontwikkel geen grote sociale huurwoningen zonder buitenruimte"
Verdient leefstijltoewijzing nu wel of geen navolging?

Eerste Nieuwbouwshow smaakt naar meer

Woonbarometer

De bewoners van IJburg

Amsterdam heeft een nieuw overloopgebied: IJburg. Ditmaal binnen de stadsgrenzen. Van de eerste duizend inwoners die er in juni 2004 wonen, komt 83 procent uit Amsterdam, 7 procent uit de directe regio en slechts 10 procent uit de rest van Nederland. Veel IJburgers komen zelfs uit de directe omgeving: stadsdeel Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer .

Redactioneel

Wie is er aan de beurt?

Geef huurders kooprecht!

René Scherpenisse

Scherpenisse is directeur van de SEV (voorheen de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting).
De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen