Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Europeanen in Amsterdam

  Het verdwijnen van Europese binnengrenzen is nergens zo duidelijk te zien als in de kraakwereld. Na de Spaanse Basken hebben ook veel Poolse krakers in Amsterdam voet aan de grond gekregen nadat begin jaren negentig de visumplicht voor hen werd afgeschaft. Maar hoe zit het met de Europese immigranten op de reguliere woningmarkt?

 • Werken met Europese subsidies


  Nieuw Expertisecentrum Europese Subsidies

 • Case: Hoe Londen omgaat met regelgeving Luchtkwaliteit


  Waar bleven de autorijders?

 • De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn opgenomen in het nationale Besluit Luchtkwaliteit 2005. Daarin zijn grenswaarden opgenomen voor een aantal stoffen. Die van fijn stof (PM10) worden in Nederland bijna overal overschreden, en die voor stikstofdioxide (NO2) vooral bij drukke wegen. Het laatste decennium is de concentratie fijn stof weliswaar gemiddeld met 25 procent gedaald, maar dit is onvoldoende om de Europese normen te halen. De dichtbevolkte ‘stadstaat’ Nederland zucht onder de strenge Europese milieudoelen.

 • 'Na 2010 loopt de bouwstroom nauwelijks meer gevaar'


  Zorgen over luchtkwaliteit


  Bijna zeven op de tien Amsterdammers maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in de stad, zo blijkt uit een enquête van O+S onder vierhonderd Amsterdammers. Tweederde verwacht dat de voorgenomen maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit wel op een of andere manier zullen helpen.
 • Neprom-directeur Jan Fokkema bepleit duidelijke scheiding sociale en commerciële taken van corporaties  De Neprom

Tweede verdieping

Derde verdieping

 • De Grote Vereenvoudiging Deel 3: het Plaberum


  Nieuw aan het Plaberum 2006
  Het aantal fases is verminderd.

  Risico’s, krachtenveld en procedure worden nauwkeurig geanalyseerd. Daar hoort een ontwikkelingsstrategie bij.
  Een overzicht van vergunningen en juridisch planologische ‘producten’

  Een stroomschema.

Kort bestek

 • Met een ingezonden stuk in Het Parool zetten bestuursvoorzitter Lex Pouw en Harry Platte, manager strategie en innovatie, van corporatie Ymere de bijl in het heilige huisje van het inschrijvings- en woonduurcriterium. Als ze een discussie op gang wilden brengen, zijn ze geslaagd. Ze kregen per kerende post een reactie van Westerpark-bestuurder Evert Bartlema. De PvdA-er veegde eveneens in Het Parool de vloer aan met de alternatieven die Pouw en Platte opperden: (gewogen) loting en meer ruimte voor alternatieve toewijzingsmethodieken zoals de woonstijlbenadering.

 • "Ontwikkel geen grote sociale huurwoningen zonder buitenruimte"

  Ymere constateert dat de leefstijlenmethode werkt en vooral in kwetsbare gebieden zeer bruikbaar is om een groot nieuw complex een vliegende start te geven. Na ruim een jaar heeft de huismeester van Gibraltar nog geen enkele melding van overlast gekregen; de bewoners tonen zich zeer tevreden. Met de leefbaarheid zit het dus wel snor in Gibraltar. Maar de bezwaren van de Dienst Wonen tegen toewijzing op leefstijlen richten zich op heel andere resultaten.

 • Eerste Nieuwbouwshow smaakt naar meer

Woonbarometer

Redactioneel

 • Wie is er aan de beurt?
 • René Scherpenisse

  Scherpenisse is directeur van de SEV (voorheen de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting).
  De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen