NUL20 nr 3, juli 2002

Eerste verdieping

Nieuwe kijk op stadsgroen

Amsterdam moet er tussen 2010 en 2030 vijftigduizend woningen bij krijgen. Dat gaat vooral ten koste van de groenstroken en plantsoenen in de naoorlogse wijken. Met groene daken, geveltuinen en ‘floatlands’ wil gemeentelijk groencoördinator Remco Daalder de verstening van de stad tegengaan. “We kunnen nog veel leren van groenprojecten in het buitenland.”

Groen is nog altijd een sluitpost

Tweede verdieping

Huurbescherming voor winkeliers?

 

Derde verdieping

Parkeervoorzieningen beïnvloeden woningkeuze
Wie betaalt de parkeerplaats?

Parkeerruimte in Amsterdam is schaars en duur. Parkeerproblemen drijven sommige stadsbewoners zo tot wanhoop dat ze verhuizen naar elders. De oplossing lijkt simpel: bouw zoveel mogelijk parkeergarages en woningen met inpandige parkeerplaatsen. Grootste knelpunt hierbij zijn de torenhoge bouwkosten. Zeker bij sociale woningbouw zijn die nooit terug te verdienen. En wie draait er dan voor de rekening op?

Vierde verdieping

Splitsingsbeleid leidt tot versnipperd beheer van koop- en huurwoningen
Gemengd bezit soms geen onverdeeld genoegen

Door de nieuwe splitsingsregels zal het Amsterdamse woningbezit meer versnipperd raken. En waar vroeger een overzichtelijke scheiding bestond tussen koop- en huurcomplexen, krijgt de stad steeds meer gemengde woonblokken van huur- en koopwoningen. Zijn het beheer en onderhoud wel goed geregeld in de nieuwe verenigingen van eigenaren (VvE’s)? En welke rol kunnen de corporaties hierin spelen?

Kort bestek

Op stap met André Rodenburg, secretaris van de Bond van Volkstuinders
“Woningen zijn een mooi scherm tegen snelweglawaai”

Interview

Interview met Ab Vos, scheidend directeur van de SWD
Op een ijsschots in de Middellandse zee?

Redactioneel

Groen is gras

Als ik ...

Tijd voor een bouwoffensief

De lift

Strategie

"Het is een langetermijnvisie; je moet denken aan een tijdsspanne van 25 jaar. Je moet je nu niet laten hinderen door onzekerheid." Van belang is nu - na de prijsvraag - het Geokoepel-kennisnetwerk in stand te houden en financiering te zoeken voor verder onderzoek. Het winnen van de prijs maakt dat een beetje eenvoudiger. De Geokoepel staat immers op de kaart

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

... … in de Bijlmer.

Forum

De zekere weg naar verdere stagnatie