NUL20 nr 4, september 2002

Blader door het tijdschrift

Eerste verdieping

Afspreken, communiceren, terugkoppelen, bijsturen

Meer eigenwoningbezit moet de Amsterdamse markt evenwichtiger en buurten veelzijdiger maken. Om aan de vraag naar betere, grotere en koopwoningen te voldoen, zijn oude taboes doorbroken. Belemmeringen tegen het splitsen en verkopen van bestaande panden zijn in de Beleidsovereenkomst Wonen 2002-2007 en daaropvolgende ‘convenanten’ weggenomen. Maar wat op macroniveau als een doortimmerd verhaal klinkt, blijkt op wijkniveau soms moeilijk te verkopen.

Tweede verdieping

De permanente SWOT-analyse

Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen… In de bestuurskamers van woningcorporaties is de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) een steeds terugkerende exercitie. Sinds de bruteringsoperatie in 1990 is het niet meer rustig geworden. Doelstelling, doelgroepen, werkgebied, schaalgrootte - alles staat op zijn tijd ter discussie. En alsof het al niet ingewikkeld genoeg is, komt de overheid, lokaal en landelijk, regelmatig met nieuwe verrassingen.

Derde verdieping

Grootste onderzoek naar woonomgeving ooit in Amsterdam
Hoe leefbaar is Amsterdam?

Leefbaarheid: werk in uitvoering

Ze zijn er nog, gelukkig. Die bewoners die de troep opruimen die anderen laten liggen, een oogje in het zeil houden en boodschappen doen voor de zieke buurvrouw.
De ‘leefbaarheid’ van een buurt wordt uiteindelijk bepaald door de mensen die er wonen.

De aantrekkelijkste buurt van Amsterdam

Wonen in Amsterdam 2001
Het grote leefbaarheidsonderzoek

De eerste resultaten van het onderzoek Wonen in Amsterdam 2001 laten zien dat Amsterdammers hun woonomgeving gemiddeld een 6,9 geven. Bewoners van de Binnenstad, Zuideramstel en Oud-Zuid zijn het meest tevreden over de woonomgeving (hoger dan een 7,5). In Bos en Lommer zijn bewoners het minst tevreden (gemiddeld een 5,4).

De aantrekkelijkste buurt van Amsterdam

Vierde verdieping

Andere tijden: culturele vrijplaatsen zijn gemeentezorg geworden
Van krakersbolwerk naar broedplaats

Interview

Rommelig Oosterdokseiland wordt hip stukje Amsterdam
Een nieuwe binnenstad aan het IJ

Woonbarometer

Iedereen ergert zich aan vuile buurt

Redactioneel

De website

Vanaf het eerste nummer heeft NUL20 een website. De redactie meent dat we u, de abonnee, daarmee een plezier doen. En het scheelt ons ook, laten we eerlijk zijn, een hoop gedoe. Bijna alle abonnementshandelingen kunnen we online afhandelen. Omdat bovendien alle gepubliceerde artikelen online staan, kunnen we met recht spreken van een goed functionerend ‘servicecentrum’. Dat was fase 1. De komende nummers gaan we de synergie tussen blad en site uitbouwen. Elk medium heeft zijn voor- en nadelen.

Als ik ...

Minder dominees en meer kooplui

Wie spreekt van een mooie stad, spreekt van goede architectuur. Dit stimuleert veel gemeenten, Amsterdam voorop, om eisen te stellen aan de architectuur. Een nobel beleid. Maar in feite draaien de gemeenten de redenering om. De optelling van al die architectonisch correcte gebouwen levert niet vanzelf een mooie, interessante stad op. Kijk eens naar gelukkige mensen. Die bevestigen hun geluksgevoel door wel eens een glaasje whisky te drinken.

De lift

Strategie

De Stichting tot Herbouw is inmiddels opgericht en gehuisvest. Nu starten vele gesprekken met mogelijke financiers en worden bouwtekeningen gereconstrueerd. Volgens Wennekes wordt ook een 'volksaandeel' overwogen. In twaalf jaar moet het gebouw er kunnen staan. Wennekes: "Het moet weer een multifunctionele bestemming krijgen, maar je moet je afvragen of je de oude mix van kunst en cultuur moet nabootsen. Er is sindsdien veel veranderd. We hebben al een Rai, een Concertgebouw en een Stopera."

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

... in de datsja.

Op stap

Op stap naar… Tuindorp Oostzaan
Eindelijk een echte badkamer

Eind mei werd de acht jaar durende renovatie van Tuindorp Oostzaan feestelijk afgesloten. Het dorp had bij de bouw in 1922 een beoogde levensduur van slechts 35 jaar, maar het moet nu nog zeker een kwart eeuw meekunnen.
De bewoners zijn tevreden, hoewel…