NUL20 nr 48 januari 2010

Eerste verdieping

Woningbouwregisseur Bob van der Zande over het gemeentelijk crisisbeleid in 2010

“We gaan projecten helemaal stilleggen”

Recessie leidt (nog) niet tot toename aandeel lagere inkomens

Woningmarktbeleid: gewoon zo doorgaan

Ook aan vrije sector huur zit een grens

Vette jaren zijn voorbij

Banken iets strenger bij verstrekking hypotheken

Vooral starters kopen huizen

Woningmarkt Amsterdam doorstaat crisisjaar 2009 nog redelijk

Eindspurt in vierde kwartaal

Maar stedelijke vernieuwing komt in de knel door de crisis

Far West wint Gouden Bouwsteen

Tweede verdieping

Leefbaarheidsonderzoek: Indische buurt en Kolenkit stijgers, Holendrecht/Reigersbos daalt

Tevredenheid Amsterdammers opnieuw toegenomen

Amsterdammers zijn behoorlijk tevreden over hun buurt. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2009 (WiA). Bewoners geven hun buurt gemiddeld een rapportcijfer van 7,3. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet. De enige buurtcombinatie die nog een onvoldoende scoort is Overtoomse Veld. De hekkensluiter van weleer, de Kolenkit, is in 2009 op een voldoende uitgekomen: 6,1.

 

Derde verdieping

Woonparagrafen verkiezingsprogramma’s Amsterdamse politieke partijen vergeleken

Valt er nog wat te kiezen?

De Amsterdamse politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nul20 vergelijkt de woonparagrafen van PvdA, GroenLinks, VVD, SP en D66. Maar valt er in maart eigenlijk wel iets te kiezen als het om wonen gaat?

Kort bestek

Corporatiebesturen nog altijd een wittemannenbolwerk

Vrouwen gezocht (/V)

In de directies en raden van toezicht in de corporatiewereld maken blanke mannen van over de vijftig nog steeds de dienst uit. Dat blijkt uit onderzoek van de adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam naar de samenstelling van besturen. Daar moet verandering in komen meent voorzitter Ankie Verlaan. Maar niet door het stellen van quota: ‘de tijd van de excuus-Truus ligt ver achter ons.’

Deelraad Slotermeer stemt in met grootschalig sloop/nieuwbouw-programma

Op dezelfde avond dat het koningsdrama rond Marcouch zich afspeelde, keurde de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer ingrijpende sloop/nieuwbouwplannen grotendeels goed. Het gaat om Slotermeer Zuid, Noordoever en Slotermeer Noord, een gebied met ongeveer 15.000 inwoners en 8000 woningen. Alleen het vernieuwingsplan Noordoever werd niet vastgesteld. Uiteindelijk worden er ongeveer 2600 woningen gesloopt, waaronder veel duplexwoningen.

De leeskamer

Randstad 2040

In 2008 stelde het kabinet de Structuurvisie Randstad 2040 vast. Maar voor het zover was hadden ontwerpers in vrije ‘ateliers’ drie modellen uitgewerkt. Niet verwonderlijk was één daarvan Wereldstad: Amsterdam als internationaal centrum voor zaken, cultuur en toerisme. Daarnaast zagen Kuststad (vinex in de duinen) en Buitenstad (een verzameling verspreide stedelijke gebieden) het levenslicht. 

Woonbarometer

Far West bouwt meeste woningen

Gouden Bouwsteen 2009Je zou het te midden van al het crisisnieuws bijna vergeten, maar er werd het afgelopen jaar fors gebouwd in Amsterdam. Dat ging vooral om projecten die onder een beter gesternte - in 2008, 2007 en soms nog eerder - zijn gestart. In totaal werden in 2009 ruim 5000 woningen opgeleverd.