Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Maar stedelijke vernieuwing komt in de knel door de crisis

  Far West wint de NUL20 Gouden Bouwsteen. De ontwikkelcorporatie heeft in 2009 de meeste woningen opgeleverd: 765 stuks. Uit dat cijfer blijkt dat de stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden op stoom ligt. De crisis gooit echter roet in het eten. Far West moet in 2010 zijn ontwikkelprogramma drastisch bijstellen.

 • Woningmarkt Amsterdam doorstaat crisisjaar 2009 nog redelijk

  Relatief goede cijfers over het vierde kwartaal van 2009 duiden erop dat de crisis op de woningmarkt in Amsterdam minder hard toeslaat dan in de rest van het land. “Bestaande Amsterdamse woningen voorzien duidelijk in een behoefte”, zegt voorzitter Pieter Joep van den Brink van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

 • Banken iets strenger bij verstrekking hypotheken

  Meer dan zesduizend woningen staan te koop in Amsterdam. Prijzen dalen. Verkoopvolumes krimpen. Wie koopt er nog? Het zijn vooral starters, zo merkt Rabobank Amsterdam. Toch is Franc van der Meer, manager hypotheken en verzekeringen, niet pessimistisch over de Amsterdamse woningmarkt. Bij Rabobank Amsterdam neemt het aantal adviesgesprekken sinds oktober weer toe. En de kredietcrisis heeft ook niet geleid tot een veel scherpere beoordeling van kredietaanvragen.

 • Ook aan vrijesectorhuur zit een grens

  Beleggers en corporaties krijgen hun vrije sector woningen moeilijker verhuurd dan drie jaar geleden. Boven een maandhuur van 1500 euro zijn huizen amper nog vol te krijgen. Er is wel veel belangstelling voor appartementen onder de 1000 euro, maar in Nieuw West kampen verhuurders ook in dit segment met leegstand.

 • Recessie leidt (nog) niet tot toename aandeel lagere inkomens

  Het laatste ‘Wonen in Amsterdam’-onderzoek (WiA 2009) bevestigt langjarige trends: de groep met lagere inkomens wordt kleiner en die met hoge groter; tegelijkertijd neemt het aandeel goedkope huurwoningen af en het aandeel koopwoningen toe. Deze cijfers sporen met het gemeentelijk woningmarktbeleid om de mismatch tussen marktsegmenten en inkomensgroepen te verkleinen. Zelfs als de inkomenseffecten van de crisis wel voelbaar worden, behoeft dit beleid volgens onderzoeker Kees Dignum geen aanpassing: de crisis remt namelijk ook de bouw- en sloopprogramma’s en de verkoop van huurwoningen. De trends worden gewoon wat vlakker.

 • Woningbouwregisseur Bob van der Zande over het gemeentelijk crisisbeleid

  In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.

Tweede verdieping

 • Wonen in Amsterdam 2009

  Delen Holendrecht/Reigersbos zakken weg

  Indische Buurt West

  Overtoomse Veld: nog net  onvoldoende, wel meer vertrouwen
  Transvaalbuurt: containeradoptie tegen vervuiling

   

 • Leefbaarheidsonderzoek: Indische buurt en Kolenkit stijgers, Holendrecht/Reigersbos daalt

  Amsterdammers zijn behoorlijk tevreden over hun buurt. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2009 (WiA). Bewoners geven hun buurt gemiddeld een rapportcijfer van 7,3. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet. De enige buurtcombinatie die nog een onvoldoende scoort is Overtoomse Veld. De hekkensluiter van weleer, de Kolenkit, is in 2009 op een voldoende uitgekomen: 6,1.

Derde verdieping

 • Woonparagrafen verkiezingsprogramma’s Amsterdamse partijen vergeleken

  De Amsterdamse politieke partijen maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nul20 vergelijkt de woonparagrafen van PvdA, GroenLinks, VVD, SP en D66. Maar valt er in maart eigenlijk wel iets te kiezen als het om wonen gaat?

Kort bestek

 • Veel sloop/nieuwbouw
  Op dezelfde avond dat het koningsdrama rond Marcouch zich afspeelde, keurde de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer ingrijpende sloop/nieuwbouwplannen grotendeels goed.
 • Corporatiebesturen nog altijd een wittemannenbolwerk

  In de directies en raden van toezicht in de corporatiewereld maken blanke mannen van over de vijftig nog steeds de dienst uit. Dat blijkt uit onderzoek van de adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam naar de samenstelling van besturen. Daar moet verandering in komen meent voorzitter Ankie Verlaan. Maar niet door het stellen van quota: ‘de tijd van de excuus-Truus ligt ver achter ons.’

De leeskamer

 • Randstad 2040

  In 2008 stelde het kabinet de Structuurvisie Randstad 2040 vast. Maar voor het zover was hadden ontwerpers in vrije ‘ateliers’ drie modellen uitgewerkt. Niet verwonderlijk was één daarvan Wereldstad: Amsterdam als internationaal centrum voor zaken, cultuur en toerisme. Daarnaast zagen Kuststad (vinex in de duinen) en Buitenstad (een verzameling verspreide stedelijke gebieden) het levenslicht. 

Woonbarometer

 • Winnaar Gouden Bouwsteen 2009

  Je zou het te midden van al het crisisnieuws bijna vergeten, maar er werd het afgelopen jaar fors gebouwd in Amsterdam. Dat ging vooral om projecten die onder een beter gesternte - in 2008, 2007 en soms nog eerder - zijn gestart. In totaal werden in 2009 ruim 5000 woningen opgeleverd. Far West bouwde de meeste woningen.