NUL20 nr 60 januari 2012

Eerste verdieping

Leefbaarheidsonderzoek WIA 2011

Vier opvallende buurten: stijgers en dalers

Transvaalbuurt stijgt door
In tien jaar  van 5,7 naar 6,9

Wel toename tevredenheid in buurten wijkaanpak: geen onvoldoendes meer als totaaloordeel voor de buurt

Verbetering leefbaarheid stagneert na jaren groei

Tweede verdieping

Hoogleraar Atzema: in regio Amsterdam luisterde men slecht naar zijn klanten

“Liever geduld dan verkeerde  daadkracht”

Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming

Wanneer gaat de roltrap weer bewegen?

Overal stokt de woningbouwproductie, ook in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl de komende decennia volgens de laatste onderzoeken nog honderdduizenden woningen nodig zijn. Binnen de Stadsregio doet men een poging “de roltrap weer in beweging te krijgen” door de bouwprogramma’s die er (nog) zijn, beter op elkaar af te stemmen. Ondertussen is elke gemeente en subregio op zijn zoek naar zijn eigen X-factor.

Kort bestek

Stadsdeel Oost wacht bij Cruquiusgebied initiatieven van marktpartijen af

Van masterplan naar spelregels

Crisis leidt tot herbezinning: klein bouwen kan weer, mits betaalbaar

De studio is hot

Klein en betaalbaar lijken een succesformule voor de Amsterdamse koop- én huurmarkt in crisistijd. Starters staan in de rij voor een koopstudio in Bos en Lommer. En dankzij de Donner-punten is het ook mogelijk geworden om kleine huurwoningen in de vrije sector te bouwen. De financiering blijft een probleem. Corporaties en beleggers verlangen een lagere grondprijs voor woningen met huren onder de 900 euro. Voor nieuwbouw is volgens hen nog altijd geen businesscase.

ACTA-gebouw wordt domein van klussende student

Herbestemming vraagt onorthodoxe aanpak

Het ACTA-gebouw is het eerste grote Amsterdamse kantoorpand dat wordt omgebouwd tot tijdelijke studentenhuisvesting. Volgens Jean Baptiste Benraad kan dit bij veel meer kantoren, mits veel aan bewoners wordt overgelaten en een partij borg wil staan voor de financiering van de verbouwing.
Twee meter slopen voor één meter nieuwbouw

Startbouwcijfers 2011 sterk beïnvloed door forse productie studentenwoningen

Bouwproductie loopt verder terug

Sinds de piekjaren in 2006 en 2007 loopt de bouwproductie in Amsterdam terug. In 2011 werden nog 3071 woningen opgeleverd, maar daarmee is het dal niet bereikt. De sterk dalende startbouwcijfers van de laatste jaren werpen hun schaduw vooruit. In 2011 werden slechts 2044 woningen in aanbouw genomen, waarvan meer dan de helft bestaat uit studentenwoningen.  De druk op de woningmarkt zal verder toenemen.

Woonbarometer

De Gouden Bouwsteen 2011

Ymere bouwt meeste woningen

NUL20 Gouden Bouwsteen 2011In 2011 werd er ondanks alle crisisgeluiden nog flink gebouwd in Amsterdam. Dat ging vooral om projecten die onder een beter gesternte - in 2009, 2008 en soms nog eerder - zijn ontwikkeld en gestart. Maar het wordt wel elk jaar minder. In totaal werden 3071 woningen opgeleverd in 2011 tegen ruim 4000 woningen in 2010.

Opinie

Reactie op ’Bestuur hoéft advies niet op te volgen’ (NUL 20, november 2011)

Om monument kun je niet heen

Met smeuïge anekdotes werd tijdens de laatste ‘Ontmoeting’ van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties door een aantal corporaties het beeld opgeroepen van een ongenaakbare Welstandscommissie die plannen om woningen energiezuiniger, comfortabeler of goedkoper in onderhoud te maken, regelmatig frustreert en met onredelijke eisen de corporaties vooral dieper in de buidel laat tasten.

10 jaar NUL20

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam: de volgende tien jaar

Groei eigenwoningbezit stagneert