Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Leefbaarheidsonderzoek WIA 2011

  Transvaalbuurt stijgt door

  Overtoomse Veld: eindelijk voldoende

  Landlust: investeringen beklijven niet in beter cijfer

  Waardering voor Burgwallen-Nieuwe Zijde zakt

 • Wel toename tevredenheid in buurten wijkaanpak: geen onvoldoendes meer als totaaloordeel voor de buurt

  Amsterdammers zijn nog altijd behoorlijk tevreden over hun buurt. Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2011 (WiA). Bewoners geven hun buurt gemiddeld een rapportcijfer van 7,3. Maar de stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt niet voortgezet. Wel is de tevredenheid toegenomen in de buurten van de wijkaanpak. En – voor het eerst in tien jaar WiA – er is geen buurt met een onvoldoende meer als totaaloordeel voor de buurt..

Tweede verdieping

 • Hoogleraar Atzema: in regio Amsterdam luisterde men slecht naar zijn klanten

  Het is crisis op de woningmarkt, zelfs in de regio Amsterdam. Is daar wat aan te doen en zo ja: wat? NUL20 vroeg een deskundige ‘van buiten’ naar zijn visie op de woningmarkt in de Metropool Amsterdam. Allereerst beter naar de wensen van de woonconsument luisteren, stelt hoogleraar Oedzge Atzema uit Utrecht. Maar verder: vooral geduld hebben en juist niet de verkeerde dingen doen. “Op enig moment zal de vraag weer opbloeien. Dan is het zaak kwaliteit te bieden. De consument wil kwaliteit.”

 • Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming

  Amstelveen: “gebrekkige doorstroom grootste probleem”

  Voor Zaanstad telt vooral subregio Noord

  Almere koestert diversiteit

  Diemen kan urgenten niet meer huisvesten

  Haarlemmermeer mikt op middeninkomens

  Purmerend is uitgegroeid: voortaan vooral onder elkaar

  Haarlem wil best praten met Amsterdamse regio

 • Regionale woningmarkt: gedeelde inzichten leiden niet automatisch tot meer afstemming

  Overal stokt de woningbouwproductie, ook in de Metropoolregio Amsterdam. Terwijl de komende decennia volgens de laatste onderzoeken nog honderdduizenden woningen nodig zijn. Binnen de Stadsregio doet men een poging “de roltrap weer in beweging te krijgen” door de bouwprogramma’s die er (nog) zijn, beter op elkaar af te stemmen. Ondertussen is elke gemeente en subregio op zijn zoek naar zijn eigen X-factor.

Kort bestek

 • Stadsdeel Oost wacht bij Cruquiusgebied initiatieven van marktpartijen af
  Van masterplan naar spelregels
 • Crisis leidt tot herbezinning: klein bouwen kan weer, mits betaalbaar
  De studio is hot
 • ACTA-gebouw wordt domein van klussende student
  Herbestemming vraagt onorthodoxe aanpak
  Het ACTA-gebouw is het eerste grote Amsterdamse kantoorpand dat wordt omgebouwd tot tijdelijke studentenhuisvesting. Volgens Jean Baptiste Benraad kan dit bij veel meer kantoren, mits veel aan bewoners wordt overgelaten en een partij borg wil staan voor de financiering van de verbouwing.

  Twee meter slopen voor één meter nieuwbouw

 • Startbouwcijfers 2011 sterk beïnvloed door forse productie studentenwoningen
  Bouwproductie loopt verder terug
  Sinds de piekjaren in 2006 en 2007 loopt de bouwproductie in Amsterdam terug. In 2011 werden nog 3071 woningen opgeleverd, maar daarmee is het dal niet bereikt. De sterk dalende startbouwcijfers van de laatste jaren werpen hun schaduw vooruit. In 2011 werden slechts 2044 woningen in aanbouw genomen, waarvan meer dan de helft bestaat uit studentenwoningen.  De druk op de woningmarkt zal verder toenemen.

Woonbarometer

 • De Gouden Bouwsteen 2011
  Ymere bouwt meeste woningen
  In 2011 werd er ondanks alle crisisgeluiden nog flink gebouwd in Amsterdam. Dat ging vooral om projecten die onder een beter gesternte - in 2009, 2008 en soms nog eerder - zijn ontwikkeld en gestart. Maar het wordt wel elk jaar minder. In totaal werden 3071 woningen opgeleverd in 2011 tegen ruim 4000 woningen in 2010.

Opinie

 • Reactie op ’Bestuur hoéft advies niet op te volgen’ (NUL 20, november 2011)
  Om monument kun je niet heen

  Met smeuïge anekdotes werd tijdens de laatste ‘Ontmoeting’ van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties door een aantal corporaties het beeld opgeroepen van een ongenaakbare Welstandscommissie die plannen om woningen energiezuiniger, comfortabeler of goedkoper in onderhoud te maken, regelmatig frustreert en met onredelijke eisen de corporaties vooral dieper in de buidel laat tasten.

10 jaar NUL20