Eenvijfde van landelijke nieuwbouwproductie gerealiseerd in Metropoolregio Amsterdam

25.01.19
Eenvijfde van landelijke nieuwbouwproductie gerealiseerd in Metropoolregio Amsterdam
Er wordt stevig doorgebouwd in de Metropoolregio Amsterdam, zo blijkt uit cijfers van CBS. In 2018 zijn er 13.367 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In totaal nam de woningvoorraad zelfs toe met 15.715. Ruim de helft daarvan komt op het conto van Amsterdam. Relatief groeide de woningvoorraad het snelste in Diemen. Ook in Flevoland wordt weer stevig doorgebouwd. Dankzij de 1.645 woningen die in Almere werden opgeleverd, groeide de woningvoorraad in de polder met 1,5 procent. De MRA is goed voor een vijfde van de landelijke productie.
 
De 31 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben als gezamenlijke groeiambitie geformuleerd om jaarlijks minimaal 15.000 woningen te bouwen, waarvan de hoofdstad zelf er 7.500 voor zijn rekening neemt. Achter het jaar 2018 kan al vast een vinkje. De 15.000 zijn ruim gehaald (15.715) en de hoofdstad beantwoordt met 7.263 nieuwbouwwoningen al aan zijn eigen ambitieuze doelen. Als we overige toevoegingen meetellen (transformatie bedrijfspanden, nieuwe bewoning na renovatie) kwam de netto groei van de woningvoorraad zelfs uit op 8.529 woningen. Amsterdam meet overigens zelf de eigen prestaties aan de hand van de bouwstart van woningen, niet de opleveringen. 
 
Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in de rest van de MRA wordt inmiddels stevig gebouwd. De woningvoorraad groeide met 0,97 procent. Almere toonde voor het tweede opeenvolgende jaar hoge productiecijfers. Diemen scoort relatief hoog met 638 opleveringen. De kleine buur van Amsterdam heeft twee forse bouwlocaties, De Sniep en Holland Park. In totaal kwamen er in de regio Amstel-Meerlanden (waar ook Amstelveen en Haarlemmermeer onder vallen) 1.631 woningen bij. In de agglomeratie Haarlem kwamen er 704 nieuwe woningen bij en in de Het Gooi en Vechtstreek 669. In de Zaanstreek wil de productie nog maar niet echt aantrekken: 437 woningen.
 
Landelijk groeide de woningvoorraad groeide vorig jaar met 0,9 procent, nog altijd niet het niveau van voor de crisis. Volgens deskundigen als hoogleraar Peter Boelhouwer is een jaarproductie van minimaal 75.000 woningen nodig om te voldoen aan de stijgende vraag. Vanwege de opgelopen achterstand neemt het woningtekort dus alleen maar toe. In totaal steeg de woningvoorraad in Nederland afgelopen jaar overigens met 74.000. De overige toevoegingen bestaan uit transformatie van kantoren tot woningen, opleveringen na renovatie en functiewijzigingen.
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS