Eerste bewoners in seniorencomplex in Jeruzalem

25.06.2015
Image

Bewoners trekken in het seniorencomplex in de Amsterdamse wijk Jeruzalem. Op 25 juni overhandigden Birgitte de Maar (bestuurslid Rochdale) en Peter Boerenfijn (bestuurder Habion) de eerste sleutel aan mevrouw Kuiper en mevrouw Visscher. Het complex bestaat uit 84 sociale huurwoningen, 54 met twee kamers (64 m2) en dertig met drie kamers (74 m2). Dertig woningen gaan naar senioren uit de wijk Jeruzalem. Woningstichting Rochdale heeft het blok gebouwd voor Habion. Deze ouderenhuisvester wordt eigenaar van het complex en gaat het beheren en verhuren.

Het complex, Blok M, maakt deel uit van het vernieuwingsplan voor de gehele wijk Jeruzalem waar Rochdale het overgrote deel van de woningen in bezit heeft. De meeste woningen worden gerenoveerd, maar enkele woonblokken worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Rochdale zegt trots te zijn dat de ontwikkeling samen met de bewoners, investeerders, bouwers en overheid flink op gang is gekomen, ondanks de economische crisis. Het karakteristieke wijkje heeft inmiddels een monumentale status. Het huidige Stedenbouwkundig Plan is - na jaren van discussie - al in 2009 vastgesteld.