Eerste bewoners Startblok bekend

07.04.16
Startblok in aanbouw, maart 2016
Eerste bewoners Startblok bekend

De eerste bewoners voor het Startblok Riekerhaven zijn geselecteerd. Het gaat om 263 jongeren, waarvan een derde uit Nieuw-West afkomstig is. Samen met een vergelijkbaar aantal jonge statushouders gaan ze een woongemeenschap vormen waarbij eigen inbreng en zelfbeheer voorop staat. De idee is dat hierdoor de integratie van deze vluchtelingen wordt versneld; bovendien krijgen ook honderden woonstarters - jongeren, studenten en net-afgestudeerden - de kans om een toekomst op te bouwen in Amsterdam.

Vijfhonderd Nederlandse jongeren hebben meegedaan aan de selectieprocedure voor de 263 woningen onder verantwoording van de De Key. Het aanwijzen van de statushouders wordt door de Gemeente Amsterdam gedaan. Half april is ook deze groep bekend. Daarna ontmoeten alle bewoners elkaar tijdens de verschillende introductiedagen die de komende maanden plaatsvinden.
Startblok gaat begin juli open. De woonunits staan er al. Ze zijn verplaatst van de Houthavens naar voormalig sportcomplex Riekerhaven en blijven daar maximaal 9 jaar staan. Momenteel worden ze opgeknapt en wordt de infrastructuur aangelegd.
Volgens planning ontvangen de eerste bewoners begin juli de sleutel van hun woning. Op 10 september, wanneer alle bewoners zijn ingetrokken, organiseren de bewoners van het Startblok een welkomstfestival voor bewoners en de buurt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS