Eerste wijken die aardgasvrij worden liggen in Amsterdam Noord

22.12.17
Aanleg warmtenet. bron: NUON
Eerste wijken die aardgasvrij worden liggen in Amsterdam Noord
De Van der Pek/Gentiaanbuurt, de Banne en Loenermark zijn de eerste drie wijken die zijn geselecteerd zijn om aardgasvrij te maken. De Amsterdamse Federatie van Corporaties heeft een conceptlijst opgesteld met 30.000 woningen, waarvan 20.000 corporatiewoningen, die in de komende jaren van het aardgasnet afgesloten kunnen worden. De komende vijf tot zeven jaar moeten de eerste 10.000 aardgasvrije woningen worden gerealiseerd, aldus directeur Egbert de Vries in een brief aan wethouder Choho. 
 
De Amsterdamse woningcorporaties hadden zich in het kader van de Citydeal-afspraken vastgelegd om voor het eind van dit jaar 10.000 woningen aan te wijzen die in de jaren daarna aardgasvrij zouden worden gemaakt. Dat aantal is met de aanwijzing van de eerste drie wijken niet gehaald. Er is wel een uitgebreide conceptlijst met wijken waar zo'n 30.000 woningen in liggen. Directeur De Vries vindt het toezenden een definitieve selectie op dit moment niet 'opportuun' omdat er nog de nodige knopen zijn door te hakken. Het blijkt een zeer ingewikkelde exercitie om niet alleen geschikte buurten te vinden, maar ook afspraken te maken over betaalbare alternatieve warmtevoorzieningen, slimme transitiescenario's en daar vervolgens ook tijdig bewoners bij te betrekken. De Vries: "Mensen moeten niet via de krant begrijpen dat hun buurt op de prioriteitenlijst staat om aardgasloos te worden."
De conceptlijst bevat locaties die overwegend liggen in Amsterdam Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Dat zijn geschikte wijken omdat er veel corporatiebezit is en omdat woningen en infrastructuur daar toch al aan een grote beurt toe zijn. Zo kunnen de extra investeringen enigszins worden beperkt. Bij grote renovaties worden woningen direct verduurzaamd én gasvrij gemaakt.
Woningcorporatie Ymere wil het liefst verschillende technieken in de gebieden toepassen en kiest daarbij vooralsnog voor warmtenet en ‘all-electric’, aldus Pablo van der Laan eerder in NUL20. In gevallen met een centraal ketelhuis kunnen de woningen al aardgasvrij worden gemaakt door kookinstallatie en eventueel warmwatervoorziening te vervangen. 
Randvoorwaarden voor de corporaties zijn dat bij een overstap de energielasten voor huurders niet toenemen en de investering van de corporaties niet uitgaat boven het niveau met aardgas.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS