Eigen Haard mag gezin Diamantbuurt uitzetten

28.11.11

Eigen Haard mag gezin Diamantbuurt uitzetten

Een huurder van Eigen Haard in de Diamantbuurt moet haar woning binnen twee weken verlaten vanwege langdurige overlast. De rechter heeft Eigen Haard en burgemeester Van der Laan in kort geding op alle punten in het gelijk gesteld. De bewoonster en haar gezin maakten zich schuldig aan bedreigingen, mishandeling, ruzies en vernielingen. De uitspraak is volgens de woningcorporatie een steun in de rug om de leefbaarheid in de Diamantbuurt te verbeteren

De uitspraak betreft een voortslepende affaire in de Diamantbuurt. Eerder dit jaar is al een ander gezin – ook een huurder van Eigen Haard – gedwongen elders gehuisvest. Beide gezinnen hadden jarenlang ruzie en maakten met hun gedrag andere bewoners het leven zuur. Daardoor is de leefbaarheid in de buurt zwaar onder druk komen staan.
In het vonnis van 24 november wijst de rechter erop dat het gezin begin 2004 al eerder vanwege burenruzies en extreme overlast is  gedwongen naar de Diamantbuurt te verhuizen. De huurster heeft zich daarbij contractueel verplicht zich niet provocerend te gedragen en geen buren te bedreigen.

Een veilige Diamantbuurt

De overlastproblemen in de Diamantbuurt dateren van jaren her. De reportages in de Volkskrant rond het wegtreiteren van ‘Bert en Marja’ maakten van de buurtaffaire een nationale zaak. Sommige van de hangjongeren van destijds ontwikkelden zich tot zware criminelen.

Ondertussen is de Diamantbuurt ook een mooie buurt in de Amsterdamse School stijl. De woningcorporaties Eigen Haard, Stadgenoot, de gemeente, politie en welzijnsorganisatie proberen al jaren de Diamantbuurt veiliger te maken. Daarbij is huisuitzetting het uiterste middel.

Van alle woningen in de buurt is 80 procent sociale verhuur. Eigen Haard is bezig een deel van zijn 900 woningen te verkopen om meer variatie in bewoners te krijgen. Die verkoop is afgelopen voorjaar van start gegaan en verloopt volgens de corporatie succesvol. De woningen worden eerst aan de zittende huurders aangeboden en komen dan op de vrije markt.

Zie ook:
Gedwongen vertrek uit Amsterdamse Diamantbuurt (NUL20, 29 juni 2011)
Burgemeester Van der Laan breekt bijeenkomst Diamantbuurt voortijdig af (Parool, 17-11-2011)
Aanpak corporaties voor Diamantbuurt strandt op bewonersverzet (NUL20, september 2005)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS