Overslaan en naar de inhoud gaan

Eigen Haard sluit overeenkomst met drie bouwers voor 2.000 woningen

Image

Eigen Haard heeft met drie bouwbedrijven afspraken gemaakt over de bouw van tweeduizend woningen de komende vijf jaar. Alleen al voor 2021 is sprake van zeven nieuwbouwprojecten met zo’n negenhonderd woningen.

Door samenwerkingsafspraken te maken met Hillen&Roosen, ERA Contour en KBK Bouw verwacht Eigen Haard de doorlooptijd van woningbouwprojecten te kunnen bekorten. Ook moet betere integratie van ontwerp en uitvoering de kans op fouten kleiner maken. “De samenwerking met de bouwbedrijven is erop gericht binnen het beschikbare budget het beste product te krijgen”, aldus Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling van Eigen Haard. “En dat is nodig. We willen als corporatie ieder jaar achthonderd woningen bouwen. Dat vraagt om bouwpartners die mee willen in die verbeterfilosofie.”

De zeven projecten uit de eerste tranche zijn allemaal in Amsterdam. Het betreft bouwprojecten in Zuid-Oost (Holterbergweg en Kelbergen) en in Nieuw-West: het vervolg van de nieuwbouw in de SuHa-buurt en nieuwbouw aan de kop van de Slotermeerlaan. Verder zijn er bouwactiviteiten in Noord (Korthagenhuis), West (Gulden Winckelplantsoen) en pleegt Eigen Haard sloop/nieuwbouw aan de Valentijnkade in de Indische Buurt in Oost. De projecten vragen een investering van in totaal ruim 220 miljoen euro. “De wooncrisis is een feit en we hebben behoefte aan goede bouwers’, zegt Danny Wijnbelt. “Het is dan ook mooi dat we deze bouwers nieuwbouwprojecten in het vooruitzicht kunnen stellen. Het bewijst dat corporaties investeren in de woningmarkt en in de economie.”