Er komt enige vaart in de uitvoering van de erfpacht overstapregeling

24.06.19
Er komt enige vaart in de uitvoering van de erfpacht overstapregeling
Het aantal geaccepteerde erfpachtaanbiedingen in het kader van de Amsterdamse overstapregeling is het laatste kwartaal flink gestegen. Ondertussen is er nog een hele lange weg te gaan. Half mei zijn er 6.200 aanbiedingen verzonden, ruim 3.300 geaccepteerd en ruim 2.500 opdrachten aan notarissen verstrekt om de overstapakte op te maken. Maar nog altijd hebben slechts 20.000 Amsterdamse eigenaren een aanvraag voor overstap gedaan. Wel oriënteren steeds meer Amsterdammers zich op de overstap: sinds de vorige kwartaalrapportage hebben bijna 27.500 erfpachters het Overstapportaal bezocht en zijn er 3.791 persoonlijke informatiepakketten gedownload waarmee deze erfpachters een indicatie kregen in de kosten van de eventuele overstap. 
 
Op 28 juni 2017 heeft Amsterdam de Overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht vastgesteld. Vanaf 1 oktober 2017 kunnen erfpachters hun interesse voor een overstap kenbaar maken. Er geldt een kortingsregeling tot eind dit jaar, waarbij naast een kortingspercentage van 35 procent ook de WOZ-waarde van 2014 of 2015 als uitgangspunt wordt genomen. Eigenaren in wijken die daarna veel populairder zijn geworden hebben daarom het meest te winnen van een overstap.
 
Het nieuwe erfpachtstelsel raakt 110.000 erfpachters met in totaal zo'n 250.000 erfpachtrechten.  De rode gebieden op de kaart zijn in erfpacht uitgegeven. Dat zijn vooral woningen die na 1910 zijn gebouwd. De erfpachter kan kiezen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht door middel van afkoop of door te kiezen voor een jaarlijks te betalen geïndexeerd canonbedrag. Naast de 20.000 particuliere huiseigenaren hebben ook een aantal grote beleggers (met vele duizenden woningen) hun interesse gemeld bij de gemeente. 
 
Het opstellen van erfpachtaanbiedingen is heel traag op gang gekomen. Dit kwam mede omdat de meeste aanvragen niet geautomatiseerd konden worden afgewikkeld. Cruciale informatie over de panden ontbrak in de gemeentelijke systemen. De gemeente meldt dat het Team Data sinds september 2018 van 26.000 dossiers gegevens heeft aangevuld. Deze gegevens zijn de eerste stap in de voorbereiding voor het klaarzetten van de overstapaanbiedingen. Daarnaast zijn er circa 1.000 dossiers die een diepgaand data-onderzoek nodig hadden bijna afgerond. 
Ondertussen blijft er fundamentele kritiek op de wijze waarop de gemeente de erpachtgrondwaarde berekent (via de WOZ-BSQ-methode). Volgens critici rekent de gemeente een veel te groot aandeel van de waarde van een woning toe aan de grond. Er zijn advocatenkantoren die op basis daarvan namens eigenaren schadeclaims willen indienen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.