Extra Donner-punten al vanaf 1 oktober

12.09.2011

Extra Donner-punten al vanaf  1 oktober

update 13 september

De aanpassing van het woningwaarderingssysteem (WWS) is waarschijnlijk al per 1 oktober een feit. Als gevolg van deze wijziging kunnen de huren van woningen in schaarstegebieden met maximaal 120 euro (25 punten extra) worden verhoogd bij nieuwe verhuring. Tot de schaarstegebieden hoort de gehele stadsregio Amsterdam met uitzondering van Zaanstad. Het besluit tot wijziging is op 9 september gepubliceerd in het Staatsblad en naar de Koningin gestuurd ter ondertekening.

Er zijn 277.000 huurwoningen in Amsterdam. De aanpassing van het puntenstelsel (WWS) zorgt er dat straks in theorie zo’n 75.000 huurwoningen in de vrije sector (>142 punten) vallen. Dat is 27,1% van de huurwoningvoorraad (18,2% corporatiewoningen plus 8,9 procent particuliere verhuur). Momenteel heeft nog minder dan 10% van de huurwoningen meer dan 142 punten. De huren van deze woningen kunnen bij een nieuwe verhuring fors worden verhoogd.
Daarbij zijn andere aanpassingen aan het ‘puntenstelsel’ nog niet meegerekend. Een groen energielabel levert bijvoorbeeld sinds 1 juli extra punten op. Amsterdamse verhuurders pleiten ook een verhoging van het aantal 'omgevingspunten' voor de hoofdstad.

Wethouder Freek Ossel wil de gevolgen daarvan ‘verzachten’ door via afspraken met corporaties een ‘derde segment’ – van 652 tot 800 euro – in de huurmarkt te creëren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro. De corporaties willen daaraan meewerken. Zij zien in de nieuwe regeling een mogelijkheid vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Voorzitter Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam voorziet daarentegen dat de gevolgen voor Amsterdam rampzalig gaan uitvallen in de toch al overspannen woningmarkt. “In Den Haag bestaat ten onrechte het idee dat de Amsterdamse huurders voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Mensen verdienen tonnen en wonen bijna gratis aan de gracht. Misschien moeten ze uit Den Haag eens komen kijken hoe het werkelijk is”.

Hij geeft een recent voorbeeld: een tweekamerwoning in Amsterdam West op de 3e verdieping van 39 m2. De netto huur bedraagt nu € 549,38. "Tel hier de € 123,- van Donner bij op en de nieuwe huur bedraagt € 672,38! Deze woning zal dus uit de sociale sector verdwijnen. Niet een grachtenpand maar een simpele kleine woning in Amsterdam West.

 Meer info:

* De officiële bekendmaking in het Staatsblad 
Effecten woningvoorraad stadsregio Amsterdam  

Trefwoorden