Extra inschrijfduur voor woningzoekenden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude

03.01.2019
Image

Inwoners van Haarlemmerliede & Spaarnwoude die staan ingeschreven bij Woonservice Zuid-Kennemerland krijgen tien jaar extra inschrijfduur cadeau. Daarmee houden ze een gelijke kans op het vinden van een betaalbaar huurhuis.

Aanleiding voor de regeling is de fusie met Haarlemmermeer. Inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude vallen vanaf 2019 onder een ander woonruimte verdeelsysteem. Door de fusie van beide gemeenten worden sociale huurwoningen in Haarlemmerliede-Spaarnwoude vanaf 2019 niet meer via Woonservice Zuid-Kennemerland, maar via Woningnet Stadsregio Amsterdam aangeboden. Inwoners uit Haarlemmerliede & Spaarnwoude die in de eigen gemeente een huurhuis zoeken moeten dus staan ingeschreven bij Woningnet. “Een nieuwe inschrijving betekent dat je start met het opnieuw opbouwen van nieuwe wachttijd. Dat willen we voorkomen”, zegt regiomanager Remco Pols van Ymere.

Ymere heeft daarom met beide gemeenten en huurdersverenigingen afgesproken dat woningzoekenden uit Haarlemmerliede & Spaarnwoude hun huidige inschrijfduur bij Woonservice kunnen ‘meenemen’. Daarnaast krijgen ze tien jaar extra wachttijd bovenop de huidige inschrijfduur als ze reageren op huizen in Haarlemmerliede-Spaarnwoude. De extra inschrijftijd is geldig tot 1 juli 2030. Door óók in te schrijven bij Woningnet wordt het zoekgebied een stuk groter. Woningzoekenden kunnen dan reageren op alle woningen in de Metropoolregio Amsterdam.