Extra subsidie maakt woningbouw bij stations Zaandam mogelijk

14.02.20
Mauritsbuurt
Extra subsidie maakt woningbouw bij stations Zaandam mogelijk

De provincie Noord-Holland maakt ruim 4 miljoen euro vrij om woningbouw op twee voormalige bedrijventerreinen vlakbij twee Zaanse stations mogelijk te maken. Zaanstad kan hierdoor bij station Zaandam Kogerveld het gebied Hofwijk Noord ontwikkelen en bij station Zaandam de Mauritsbuurt. In totaal worden hier bijna 1.000 woningen gebouwd. Het geld van de provincie wordt gebruikt om vervuilde grond te saneren, bedrijven te verplaatsen en infrastructuur aan te passen om buurten bereikbaar te houden. Bij Hofwijk Noord gaat het om een subsidie van 3.225.000 euro en bij de Mauritsbuurt om een subsidie van 872.395 euro.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling: “Bouwen binnen de stadsgrenzen is kostbaar. Zeker wanneer grootschalige sanering plaats moet vinden. De provincie wil nieuwbouw rondom stations mogelijk maken om bestaande ruimte in het stedelijk gebied optimaal te gebruiken. Het openbaar vervoer wordt op deze manier goed benut en op deze manier behouden we het waardevolle landschap.”
Het subsidiebesluit moet overigens nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS