FD: Berlijns 'huurdeksel' is testcase voor andere grote steden

25.06.19
FD: Berlijns 'huurdeksel' is testcase voor andere grote steden
Het FD gaat in op het radicale plan van de Duitse hoofdstad om de huren voor vijf jaar te bevriezen en aan een plafond te onderwerpen. Het is een probleem waar alle grote steden in de wereld mee worstelen: de enorme toestroom van nieuwe inwoners, toeristen en het tekort aan betaalbare woonruimte. Steeds meer steden proberen met nieuwe regels huurstijgingen te bedwingen. Gaat het helpen, vraagt de krant zich af.
 
Nederlandse steden hebben minder wettelijke mogelijkheden dan steden in de Verenigde Staten of Duitsland om een eigen huurbeleid te voeren. Het is hier - in de vrije sector althans - 'wat de gek ervoor geeft'. Alleen bij nieuwbouw kunnen gemeenten (tijdelijk) eisen stellen aan de maximumhuren. Den Haag gaat nu proberen de huurstijgingen nog enigszins af te remmen door inkomenseisen te stellen aan de huurders zelf. De verantwoordelijke VVD-wethouder wil maximum inkomenseisen voor middensegment huurwoningen. Het is - noodgedwongen - de omgekeerde weg: niet de huren reguleren, maar de vraag beperken door de doelgroep te verkleinen. Dit bij gebrek aan wettelijke instrumenten om huren te reguleren. En Amsterdam probeert via de huisvestingsverordening het minder lucratief te maken om woningen te verkameren of voor vakantieverhuur in te zetten. 
 
Dan Duitsland. Nadat Berlijn eerder radicale (en achteraf weinig succesvolle) maatregelen nam tegen Airbnb, kwam vorige week het besluit naar buiten om een huurplafond in te voeren én de huren vijf jaar te bevriezen. De maatregel gaat volgend jaar in, met terugwerkende kracht vanaf 18 juni 2019. Overtreders riskeren boetes die kunnen oplopen tot 500.000 euro. De maatregel gaat volgens het FD gelden voor driekwart van de 1,9 miljoen woningen (Berlijn heeft voornamelijk huurwoningen). Uitgezonderd zijn eerste huurders van nieuwbouwwoningen. 
 
Berlijn is daarmee een belangrijke testcase geworden van de strijd tussen kapitaal en woonrechten. Volgens het FD broeit het ook elders in Duitsland. Het land ontbeert een stevige sociale huursector zoals in Nederland. Een puntenstelsel ontbreekt; huurverhogingen worden afgeremd via de regel dat de huurhoogte in de pas moet lopen met de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in de wijk. Bestaande huurders hebben veelal stevige rechten, maar jongeren en nieuwkomers betalen de rekening van de huidige vastgoedhausse. 
 
Het FD voorspelt dat er een heftige politieke en juridische strijd gaat volgen op de Berlijnse maatregel. De partij Die Linke pleit voor een huurstop in heel Duitsland. Omgekeerd dreigen verhuurders door de nieuwe maatregel miljarden aan beurswaarde te verliezen. Tot de mogelijke negatieve effecten van vergaande huurrestricties kan behoren dat investeerders het hazenpad kiezen, het woningonderhoud vermindert en het verduurzamen van woningen op de lange baan wordt geschoven.
 
Lees het hele artikel:
Bevriezen huren Berlijn testcase voor andere wereldsteden met woningnood (FD, 25 juni, alleen voor abonnees)
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.