Financieel maatwerk voor Zaanse huurders met een laag inkomen

23.04.2020
Image

Vanwege de coronacrisis maken woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen bij de jaarlijkse huuraanpassing nog meer gebruik van maatwerk. Dit om te voorkomen dat huurders met een plotseling inkomensverlies de huur niet meer kunnen betalen. Het gaat om een specifieke groep: huurders die afhankelijk zijn van bijstand of gebruik maken van een minimaregeling en meer dan 619 euro huur betalen. Omdat de corporaties geen inkomensgegevens hebben heeft de gemeente Zaanstad ervoor gezorgd dat deze groep huurders, met inachtneming van de privacyregelgeving, kon worden benaderd.
Onno Elema van het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) roept overigens huurders op die geen brief hebben ontvangen maar wel een laag inkomen en een relatief hoge huur hebben, te onderzoeken of deze regeling ook voor hen van toepassing is.

Trefwoorden