Flexibele huren met 'doorstroomcontract'?

21.03.2012

Minister Spies lijkt gecharmeerd de Amsterdamse pilot 'flexibel huren' te voorzien van doorstroomcontracten. Deze contractvorm komt uit de koker van D66. Daarbij krijgen nieuwe huurders in schaarstegebieden een huurcontract, waarbij ze toezeggen óf meer huur te betalen óf te verhuizen zodra hun inkomen boven een vastgestelde grens stijgt. Het kopen van de huurwoning wordt hier mogelijk als derde optie aan toegevoegd. Daarnaast moet dit experiment een groter aanbod voor middeninkomens bevatten om de doorstroming te bevorderen en het scheefwonen aan te pakken.

Nog onduidelijk is of ook de omgekeerde ontwikkeling onderdeel wordt van de pilot: dat de huur omlaag kan gaan bij teruggang in inkomen. Bij de eerdere experimenten met inkomensafhankelijke huur (Huur op Maat) was dat wel het geval. De komende maanden moeten de - complexe en controversiële - details van het experiment flexibel huren worden ingevuld.

Minister Spies wil met de pilot 'flexibel huren' behalve in Amsterdam graag ook aan de slag in Den Haag en Utrecht.

Bron
NUL20

Trefwoorden