Frisse ideeën over positie starters op de woningmarkt

21.02.18
Frisse ideeën over positie starters op de woningmarkt

Het Doorstroomhuis, de Spaarpot, het Woonfonds en Kansrijk Loten. Dat zijn de vier concepten die het project Denktank de Starterswoning heeft opgeleverd. De Denktank - volledig samengesteld uit jongeren - is een initiatief van woningcorporatie De Key en uitgevoerd door de Academie van de stad. Doelstelling van De Key was om starters zelf frisse ideeën te laten formuleren om hun positie op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Vanaf september 2017 heeft een groep van zeven jongeren daar zijn gedachten over laten gaan. Dat blijkt een hele zoektocht te zijn geworden, waarbij de groep is bijgestaan door 'een heel scala aan experts'.

Starters zijn een hele diverse groep concludeerde men al snel, aldus Ruben Cardol - een van de denktankers. Wat velen gemeen hebben is dat ze door de lange wachttijd niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning en financieel de sprong naar de vrije sector niet kunnen maken. Cardol presenteerde samen met Shirley te Roller de resultaten. 

Vier concepten

De Denktank is uitgekomen op vier voorstellen - voorzichtig aangeduid als 'concepten'. 
Het eerste voorstel is het meest concrete: Kansrijk Loten. Het voorstel is voortaan 75 procent van alle starterswoningen te verloten. Op dit moment wordt 15 procent van alle sociale huurwoningen verloot. De gemeenteraad heeft recent besloten voortaan alleen 30 procent van de starterswoningen te verloten. 
Dan is er het Doorstroomhuis, een variant van Koopgarant, waarbij de starter een woning van de woningcorporatie koopt onder de marktwaarde. De voorwaarde is dat de starter die weer aan dezelfde corporatie aanbiedt als hij of zij gaat verhuizen. Het doorstroomhuis zou volgens de Denktank een eerste stap kunnen zijn naar een sociale koopsector. 
Het derde concept is het Spaarpot-principe. Die richt zich op de stap na de al dan niet tijdelijke sociale huurwoning. Het idee is dat corporaties een deel van de huurpenningen in een spaarpot stoppen. Zo bouwt de starter een kapitaaltje op voor een volgende stap in de wooncarrière.
Het laatste concept is de oprichting van een Woonfonds, een variant op een broodfonds. Starters worden vaak geweigerd in de vrijesectorhuur vanwege de hoge inkomenseisen die verhuurders stellen. Dat terwijl ze de huur vaak best op kunnen brengen. De denktank stelt voor om met een groep huurders een financieel vangnet te creëren, waardoor voor verhuurders de risico's teruglopen en ze flexibeler met de inkomenseis kunnen omgaan. "We vinden het belangrijk dat de starter de vrijheid heeft om haar eigen financiële risico’s te nemen."
 
De plannen werden met waardering ontvangen door opdrachtgever Leon Bobbe van De Key. Hij zegde zijn steun toe bij verdere uitwerking van de concepten. De Key profileert zich als corporatie die zich sterk maakt voor de 'woonstarter'. Volgens Myrthe Baaij van Academie van de Stad is de volgende stap dat de Academie samen met De Key gaat werken aan draagvlak voor de ideeën bij andere corporaties en de politiek. "Ten tweede hopen we met De Key één of twee concepten te kiezen waar vijf woningen beschikbaar voor worden gesteld. En dan gaan we met de leden van de denktank en eventuele andere geïnteresseerden aan de slag met de uitwerking."
 
Meer informatie: denktankstarterswoning.nl
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.