Frisse ideeën over positie starters op de woningmarkt

21.02.18
Frisse ideeën over positie starters op de woningmarkt

Het Doorstroomhuis, de Spaarpot, het Woonfonds en Kansrijk Loten. Dat zijn de vier concepten die het project Denktank de Starterswoning heeft opgeleverd. De Denktank - volledig samengesteld uit jongeren - is een initiatief van woningcorporatie De Key en uitgevoerd door de Academie van de stad. Doelstelling van De Key was om starters zelf frisse ideeën te laten formuleren om hun positie op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Vanaf september 2017 heeft een groep van zeven jongeren daar zijn gedachten over laten gaan. Dat blijkt een hele zoektocht te zijn geworden, waarbij de groep is bijgestaan door 'een heel scala aan experts'.

Starters zijn een hele diverse groep concludeerde men al snel, aldus Ruben Cardol - een van de denktankers. Wat velen gemeen hebben is dat ze door de lange wachttijd niet kunnen doorstromen naar een sociale huurwoning en financieel de sprong naar de vrije sector niet kunnen maken. Cardol presenteerde samen met Shirley te Roller de resultaten. 

Vier concepten

De Denktank is uitgekomen op vier voorstellen - voorzichtig aangeduid als 'concepten'. 
Het eerste voorstel is het meest concrete: Kansrijk Loten. Het voorstel is voortaan 75 procent van alle starterswoningen te verloten. Op dit moment wordt 15 procent van alle sociale huurwoningen verloot. De gemeenteraad heeft recent besloten voortaan alleen 30 procent van de starterswoningen te verloten. 
Dan is er het Doorstroomhuis, een variant van Koopgarant, waarbij de starter een woning van de woningcorporatie koopt onder de marktwaarde. De voorwaarde is dat de starter die weer aan dezelfde corporatie aanbiedt als hij of zij gaat verhuizen. Het doorstroomhuis zou volgens de Denktank een eerste stap kunnen zijn naar een sociale koopsector. 
Het derde concept is het Spaarpot-principe. Die richt zich op de stap na de al dan niet tijdelijke sociale huurwoning. Het idee is dat corporaties een deel van de huurpenningen in een spaarpot stoppen. Zo bouwt de starter een kapitaaltje op voor een volgende stap in de wooncarrière.
Het laatste concept is de oprichting van een Woonfonds, een variant op een broodfonds. Starters worden vaak geweigerd in de vrijesectorhuur vanwege de hoge inkomenseisen die verhuurders stellen. Dat terwijl ze de huur vaak best op kunnen brengen. De denktank stelt voor om met een groep huurders een financieel vangnet te creëren, waardoor voor verhuurders de risico's teruglopen en ze flexibeler met de inkomenseis kunnen omgaan. "We vinden het belangrijk dat de starter de vrijheid heeft om haar eigen financiële risico’s te nemen."
 
De plannen werden met waardering ontvangen door opdrachtgever Leon Bobbe van De Key. Hij zegde zijn steun toe bij verdere uitwerking van de concepten. De Key profileert zich als corporatie die zich sterk maakt voor de 'woonstarter'. Volgens Myrthe Baaij van Academie van de Stad is de volgende stap dat de Academie samen met De Key gaat werken aan draagvlak voor de ideeën bij andere corporaties en de politiek. "Ten tweede hopen we met De Key één of twee concepten te kiezen waar vijf woningen beschikbaar voor worden gesteld. En dan gaan we met de leden van de denktank en eventuele andere geïnteresseerden aan de slag met de uitwerking."
 
Meer informatie: denktankstarterswoning.nl
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.