G32: 'Achterstandswijken hollen weer achteruit'

07.03.2017
Image

Na jaren van verbetering gaat de leefbaarheid in achterstandswijken weer achteruit. Zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de G32, het netwerk van middelgrote Nederlandse steden. Bijna de helft van de inwoners van achterstandsbuurten heeft de afgelopen vijf jaar de leefbaarheid achteruit zien gaan.

In twaalf wijken is extra onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afnemende leefbaarheid. Dat gaat om wijken in Zoetermeer, Delft, Schiedam, Haarlem, Lelystad, Den Bosch, Eindhoven, Kerkrade, Maastricht, Groningen en Emmen. Uit die analyse blijkt dat concentratie van kwetsbare groepen de belangrijkste reden voor het verval is. In die buurten woonden al relatief veel mensen met lage inkomens, lage opleiding, schulden en psychiatrische problemen. Door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg komen daar relatief veel psychiatrische patiënten bij. Daklozen stromen vaak door naar een woning in een achterstandswijk en statushouders worden ook relatief vaak daar gehuisvest.

Volgens wethouder Jop Fackeldey uit Lelystad - binnen de G32 portefeuillehouder voor het achterstandsbeleid - toont dit onderzoek de kwetsbaarheid van veel wijken aan. “Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid is de afgelopen jaren de aandacht voor kwetsbare wijken afgenomen. Nu blijkt dat zij weer achteruit hollen.” Volgens hem pakt het kabinetsbeleid verkeerd uit. Woningcorporaties mogen van het kabinet-Rutte alleen nog maar geld steken in huizen voor lagere inkomens. Het was de bedoeling dat marktpartijen zouden investeren in wat duurdere woningen, maar die blijken dat in minder populaire steden nauwelijks te doen. "Overheden moeten weer meer investeren in achterstandswijken en met marktpartijen moeten afspraken worden gemaakt buurten gemengd te houden."