"Gebouwgebonden financiering van klimaatleningen kan fiscaal niet worden ingepast"

08.10.18
"Gebouwgebonden financiering van klimaatleningen kan fiscaal niet worden ingepast"

Het kabinet zet flinke kanttekeningen bij de voorstellen van de klimaattafel Gebouwde Omgeving onder leiding van Diederik Samsom. "Gebouwgebonden financiering" van duurzaamheidsinvesteringen kan fiscaal niet worden ingepast", schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Hij pleit voor meer studie naar een werkbare manier om de financiële pijn van klimaatinvesteringen te verzachten. Het kabinet gaat ook niet mee in de drastische belastingverschuiving van elektriciteit naar gas die Samsom in het eindadvies van de Klimaattafel gebouwde omgeving bepleit. Wiebes dringt aan op een beperktere aanpassing die “per saldo tot een lastenverlichting van huishoudens zou moeten leiden.”

Dat de regering heeft vastgesteld dat de 'gebouwgebonden financiering' niet is in te passen in het fiscale beleid rond de eigen woning, is een flinke streep door de rekening. Er werd in brede kring hoog opgegeven van deze truc om het voor particuliere eigenaren aantrekkelijker te maken flinke klimaatinvesteringen te doen. Bij deze oplossing werd een 'klimaatlening' gekoppeld aan het huis, waardoor de lening bij verkoop - vergelijkbaar met erfpacht - meegaat naar de nieuwe eigenaar. Maar “bij de uitwerking is gebleken dat een gebouw gebonden financiering niet fiscaal kan worden ingepast”, aldus Wiebes. En als de rente van een gebouwgebonden financiering niet fiscaal aftrekbaar is, dan is het niet meer aantrekkelijk, aldus Wiebes. Hij roept op na te denken over alternatieven, zoals 'rentesubsidies' als aanvulling op de bestaande vormen van hypothecaire financiering en gemeentelijke duurzaamheidsleningen.

Samsom stelde voor om de belasting op aardgas te verhogen met 5,5 cent per kubieke meter en die op elektriciteit juist te verlagen met met 2,7 cent per kWh. Dat vindt het kabinet veel te drastisch. Wiebes vraagt Samsom c.s. nieuwe voorstellen te ontwikkelen die per saldo leiden tot lastenverlichting.

Het kabinet erkent in zijn reactie de belangrijke voortrekkersrol die woningcorporaties moeten gaan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. "Zij hebben een woningvoorraad met veel onderling vergelijkbare woningtypen, die zich goed leent voor opschaling van de verduurzamingsaanpak. Het kabinet waardeert de ambities van de corporaties en warmtebedrijven en omarmt het idee van de startmotor gericht op het op korte termijn transformeren van 100.000 woningen naar aardgasvrij(-ready)." Maar deze erkenning leidt nog niet tot meer dan de in het regeerakkoord genoemde 100 miljoen euro korting op de verhuurderheffing. Dat is overigens een korting op de nog door stijgende lasten van de heffing.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS