Geen verrassingen in woonbeleid kabinet

17.09.13
Geen verrassingen in woonbeleid kabinet

In de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd zitten geen grote verrassingen voor de woonsector. De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn al eerder aangekondigd. Het wachten is nu op de details van de uitvoering. Dit zijn de hoofdpunten:

 • Ook in 2014 mogen de huren boven het inflatiepercentage stijgen, net als in 2013. Het kabinet neemt deze maatregelen om het 'scheefwonen' tegen te gaan en de huren meer in overeenstemming te brengen met de woonkwaliteit.
 • Corporaties moeten zich richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. 
 • Het toezicht op de corporaties wordt aangescherpt.
 • De heffing voor verhuurders van sociale huurwoningen wordt voortgezet. Investeringen in Rotterdam-Zuid, krimpgebieden en de transformatie van kantoren in woningen worden gestimuleerd met 'vrijstellingen binnen de heffing'.
 • Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning (‘loan to value’) wordt in 2014 met 1%-punt verlaagd naar 104%. Ook gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken vanaf 2014 jaarlijks met 0,5%-punt omlaag. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting.
 • Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.
 • Het wordt makkelijker om schenkingen in te zetten voor de financiering van de eigen woning. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt voor dit doel tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.
 • Tot maart 2014 geldt het lage BTW-tarief voor verbouwing en renovatie. De integratieheffing BTW wordt afgeschaft.
 • Voor verhuurders in de sociale huursector komt 400 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparende investeringen.
 • Voor huiseigenaren komt er een fonds dat met gunstige leningen investeringen in energiebesparing stimuleert. Hiervoor stelt het kabinet in 2013 50 miljoen euro en 2014 135 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat marktpartijen meefinancieren zodat de investering in het fonds uitkomt op 740 miljoen euro. Het fonds houdt zichzelf na de oprichting in stand uit renten en inkomsten (het is 'revolverend'). Naar verwachting zullen in het najaar van 2013 bewoners en eigenaren van huizen een beroep op het fonds kunnen doen.
 • Aanpassingen van de 'Rotterdam-wet' en de Woningwet geven gemeenten meer mogelijkheden om problemen met de leefbaarheid in bepaalde wijken aan te pakken. Malafide huisjesmelkers kunnen een verhuurverbod krijgen.
 • Ook in 2014 mogen de huren boven het inflatiepercentage stijgen, net als in 2013. Het kabinet neemt deze maatregelen om het 'scheefwonen' tegen te gaan en de huren meer in overeenstemming te brengen met de woonkwaliteit." data-share-imageurl="">
 • NUL20 nieuws

  Laatste nummer

  AEDES NIEUWS