Gematigde huurstijging voor deel Amsterdamse vrijesectorhuurders

03.02.20
Gematigde huurstijging voor deel Amsterdamse vrijesectorhuurders

De komende vier jaar wordt de huur van Amsterdamse woningen in het middensegment beperkt tot maximaal 1 procent boven inflatie. Daartoe hebben de leden van de IVBN en Vastgoed Belang zich op 3 februari verbonden met de ondertekening van het 'Middensegment akkoord'. Daarin staan afspraken over de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens, het betaalbaar houden van bestaande woningen en het toewijzen van huurwoningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners. Deze afspraken moeten de bouwproductie in de hoofdstad stimuleren en huurstijgingen beperken.

Het meest in het oog springende onderdeel van de afspraken haalde maandag breed het nieuws: afspraken over de bouw van 10.000 middeldure huurwoningen de komende vijf jaar en de daaraan gekoppelde gematigde huurstijgingen gedurende 25 jaar. Maar voor bestaande huurders in de vrije sector is belangrijker dat de gematigde prijsstijging ook geldt voor bestaande middeldure huurwoningen. Althans dat hebben twee koepelorganisaties van verhuurders toegezegd. De IVBN is de vereniging van institutionele beleggers, waarin grote verhuurders in Amsterdam als Altera, Amvest, Bouwinvest, Syntrus, Vesteda en ook Wonam lid zijn.
Opvallend is dat ook Vastgoed Belang het middenhuurakkoord heeft ondertekend. Vastgoed Belang vertegenwoordigd particuliere vastgoedbeleggers van klein tot groot. Directeur Laurens van de Noord is er trots op dat ook zijn leden dit gebaar naar de middeninkomens maken. Particuliere verhuurders spannen zich bovendien in om een deel van de vrijkomende woningen met voorrang toe te wijzen aan maatschappelijke beroepen zoals leraren en zorgverleners. Volgens Van de Noord gaan koepelorganisaties in het onderwijs en de zorg zorgen voor een portal waar woningzoekenden zich kunnen aanmelden. De leden van Vastgoed Belang zullen per jaar ten minste 100 betaalbare huurwoningen aanbieden aan door de gemeente aan te wijzen beroepsgroepen.
De verhuurders spannen zich ook in om vrijkomende middeldure huurwoningen daadwerkelijk aan middeninkomens (inkomen tot € 61.707) toe te wijzen. Bij de leden van IVBN zou het hierbij jaarlijks naar schatting gaan om 725 middeldure woningen. Hoeveel middeldure woningen er bij de de leden van Vastgoed Belang jaarlijks vrijkomen is niet bekend.
Ter relativering: de afspraken tot huurmatiging hebben alleen betrekking op het middensegment (tot 1.027 euro per maand). In Amsterdam ligt het gemiddelde huurniveau in de vrije huursector inmiddels al rond de 1.300 euro. De afspraken tot huurmatiging gelden dus maar voor een klein deel van de vrije huursector.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS