Gemeente blaast herontwikkeling stationsgebied Muiderpoort af

14.01.20
Gemeente blaast herontwikkeling stationsgebied Muiderpoort af

Bewoners van Tuinwijck in Amsterdam Oost kunnen opgelucht adem halen. Wethouder Van Doorninck schrapt de plannen voor de herontwikkeling van de omgeving van het Muiderpoortstation inclusief Tuinwijck. De gebiedsvisie met grootschalige plannen gaat de prullenbak in. Volgens de wethouder vooral omdat er geen draagvlak bestaat onder bewoners. De bewonersvereniging Tuinwijck ageert inderdaad tegen de sloop van hun 'prachtwijk'. Andere redenen zouden zijn dat de ontwikkeling van het gebied een lagere prioriteit heeft gekregen en dat het geld ontbreekt om de openbare ruimte rond het station te herinrichten. De renovatie van kademuren en bruggen slokt al het geld op. Het plein ten zuiden van het station heeft overigens recent nog een opknapbeurt gehad.

In het voorjaar van 2018 startte de gemeente met het opstellen van gebiedsvisie voor station en omgeving. Woningcorporatie Ymere - eigenaar van de sociale huurwoningen in Tuinwijck, ProRail en de NS waren ook betrokken bij deze plannen. In deze visie werd gekoerst op flink wat extra woningbouw in de omgeving van het station. De sociale huurwoningen van Tuinwijck, grotendeels grondgebonden laagbouw, zouden daarvoor moeten worden gesloopt. Deze gebiedsvisie paste in een bredere trend om vooral bij openbaar vervoerknooppunten te verdichten. Gekoerst werd op een substantiële toename van de woningvoorraad met minimaal 300 procent volgens de verdeling 40-40-20, met nieuwe werk- en publieksfuncties in de plinten van de nieuwe woongebouwen en een ondergrondse fietsenstalling.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS