Overslaan en naar de inhoud gaan

GGD Amsterdam: gezondheid legt het af tegen woningnood

Image

Gemeenten bouwen woningen op plekken waar de landelijke geluidsnormen worden overschreden. Slecht voor de gezondheid, meent GGD Amsterdam. Maar gezondheid legt het af tegen de hoge druk om woningen te bouwen.

NRC Handelsblad  inventariseerde nieuwbouwprojecten waarbij gemeenten een geluidsbelasting toestaan boven de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Juridisch is een afwijking toegestaan. Gemeenten kunnen daarvoor een beroep doen op de Crisis- en herstelwet of de Interimwet stad- en milieubenadering.

Gemeenten maken juridische bokkensprongen, constateert Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving GGD Amsterdam en hoofdredacteur van het vaktijdschrift Geluid. Volgens hem worden ‘de grenzen opgerekt en opgezocht’. Zo komen in Haarlemmermeer zeshonderd nieuwe woningen met de herrie van Schiphol en naast een drukke verkeersweg. En voor de toekomstige bewoners van Amsterdam Haven-Stad is de geluidsbelasting zodanig hoog, dat de gemeente wil vastleggen dat zij zelf kiezen voor een woning met geluidsoverlast. 

De GGD pleit voor strengere regels maar gezondheid legt het af tegen de woningnood, aldus Woudenberg in NRC Handelsblad. „Geluid is een van de weinige milieuproblemen die de afgelopen jaren niet minder zijn geworden. In tegenstelling tot luchtvervuiling of stank is geluid met technische maatregelen niet terug te dringen. De druk om nieuwe woningen te bouwen is zo groot, dat veel geluidsexperts bij gemeenten enkel zijn ingehuurd om de grenzen op te zoeken.” Volgens hem worden mensen zieker van herrie dan eerder gedacht. Geluidsoverlast leidt onder meer tot ernstige slapeloosheid, stress en hartproblemen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert woningen niet bloot te stellen aan meer dan 45 decibel (dB) vliegtuiggeluid, 53 dB geluid van wegverkeer en 54 dB geluid van treinen. In Nederland liggen die grenzen hoger. Zo mogen nieuwe woningen binnen de bebouwde kom worden blootgesteld aan maximaal 63 dB. Bij nieuwbouwwoningen in de buurt van een autoweg is dat maximaal 68 dB. Volgend jaar, als naar verwachting de nieuwe Omgevingswet ingaat, gaan de waarden omhoog naar 70 dB.