Overslaan en naar de inhoud gaan

Groen licht voor grote opknapbeurt Klipperbuurt in Banne Zuid Amsterdam Noord

Image

Het Amsterdamse college heeft ingestemd met de verbeterplannen voor de Klipperbuurt in Noord. Deze buurt in het zuidwesten van Banne Zuid is de enige buurt in Banne Zuid waar de afgelopen jaren geen stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Sinds de bouw in de jaren zestig zijn de woningen niet grootschalig vernieuwd, en dat heeft geleid tot problemen zoals vocht, tocht en schimmel. Met de renovatie willen de corporaties Stadgenoot en Rochdale de woningen toekomstbestendig en energiezuiniger maken. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht én worden er woningen toegevoegd. Dat gebeurt onder andere door een verdieping op de bestaande flats te bouwen, garageboxen om te zetten naar woningen en drie nieuwe woongebouwen te realiseren. 

De buurt bestaat uit elf flats met 577 sociale woningen uit de jaren zestig, met gesloten kopgevels en plinten. Tussen de flatgebouwen liggen verouderd groen en gesloten garageblokken, met plekken die als sociaal onveilig worden ervaren. Momenteel zijn alle 577 woningen in de Klipperbuurt sociale huurwoningen. Over de toekomstige verhouding tussen sociale huur, middeldure huur en vrijesector koop/huur zijn nog geen knopen doorgehakt.
Door verwijdering van garageboxen en hier voorzieningen zoals te realiseren ontstaat een betere verbinding met het naastgelegen Koopvaardersplantsoen. De verbouwing van garageboxen naar woningen in de plinten zorgt voor meer veiligheid op straat en de vernieuwing van de openbare ruimte leidt tot meer leven op straat en beter gebruik van het groen.

Om de buurt te betrekken is samen met de bewonerscommissies van Rochdale en Stadgenoot en Red Amsterdam Noord een participatieplan gemaakt. Vanaf januari 2024 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. In juni zijn de tussenresultaten van de gezamenlijke Buurtvisie bekend gemaakt. Na de zomer wordt de definitieve Buurtvisie aan de buurt gepresenteerd.