"Grootschalige tenders zijn nodig om verduurzaming woningen te versnellen"

02.05.18
"Grootschalige tenders zijn nodig om verduurzaming woningen te versnellen"
De coalitie Stroomversnelling stelt een tenderregeling voor om de verduurzaming van het woningbezit te versnellen. Net als bij wind op zee zou met tenders succesvol kunnen worden gestuurd op innovatie en schaalvergroting, en daarmee op kostprijsverlaging. Eenzelfde  benadering kan volgens Stroomversnelling ook binnen de bouwsector radicale innovatie en industrialisatie op gang brengen. Het segment woningen dat zich daarvoor momenteel het beste leent, zijn laagbouwwoningen gebouwd tussen 1950 en 1995. Niet alleen omdat die woningen een beperkt aantal typologieën hebben, maar ook omdat hier 40 procent van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving zit en ze vaak hard aan renovatie toe zijn.
 
Volgens Stroomversnelling groeit het aantal gerealiseerde NOM-woningen (NOM=nul-op-de-meter) nu snel, maar moet de industrialisering nog van de grond komen. Daarvoor moet er een instrument komen dat de markt prikkelt om nieuwe renovatieproducten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden. Het uitschrijven van tenders zou daarvoor een goed middel zijn. Dat staat in de Handreiking die Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving, kreeg aangeboden van Stroomversnelling-bestuursvoorzitter Leen van Dijke.
Daarin wordt ook een opzet uitgewerkt voor een tenderprogramma, waarin een 'overbruggingsbedrag' van maximaal 25.000 euro per woning beschikbaar is. De eerste subsidietenders kunnen worden gebruikt om de nog te hoge kostprijs te compenseren. Door de innovatie-impuls en de schaal die ontstaat, zal de kostprijs vervolgens dalen, verwacht Stroomversnelling. Zo is het immers ook bij de windparken op zee gegaan. In de handreiking wordt er ook op gewezen dat er financieringsarrangementen nodig zijn om elke doelgroep de kans te geven de eigen woning te verduurzamen. 
 
Stroomversnelling is een brede coalitie van bouwbedrijven, toeleveranciers, woningcorporaties, gemeenten en netwerkbedrijven die als doel stelt woningrenovaties naar 'nul-op-de-meter' te realiseren met het geld van de oude energierekening. Tot dusver vinden NOM-renovaties bijna uitsluitend plaats bij laagbouwwoningen. 
 
De volledige Handreiking van Stroomversnelling staat HIER

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS