Grote corporaties beloven verdubbeling van de nieuwbouw

26.08.21
Grote corporaties beloven verdubbeling van de nieuwbouw
De grote corporaties, aangesloten bij De Vernieuwde Stad (DVS), willen de komende vijf jaar 57.500 woningen bouwen en 232.000 verbeteren. Daarvoor verhogen zij hun investeringen in nieuwbouw en renovatie met 1,4 miljard euro ten opzichte van hun vierjaarsplanning van vorig jaar. Gemiddeld per jaar is dat bijna 5 miljard. Financieel rekken de corporaties zich met de voorgenomen inspanning tot het uiterste op, aldus een woordvoerder van DVS.
 
Bij De Vernieuwde Stad zijn 27 grote stedelijke corporaties aangesloten, waaronder alle grote corporaties uit de regio Amsterdam. Zij mikken voor de periode 2021-2025 op een jaarproductie van gemiddeld 11.500 per jaar. In 2020 waren dat er 5.800, een verdubbeling dus. Het aandeel sociale huur in die productie wordt 87 procent. Dat betekent dat het aandeel vrijesectorhuurwoningen toeneemt, het aandeel koopwoningen blijft laag (3 procent).
 
Dit zijn plannen. Corporaties worstelden de afgelopen jaren met een 'achterblijvende realisatiegraad', oftewel: lang niet alle bouwplannen werden tijdig gerealiseerd. In 2020 werd bijvoorbeeld slechts 77 procent van het geplande aantal sociale huurwoningen opgeleverd. Men steekt de hand in eigen boezem: de ontwikkelcapaciteit is niet altijd op orde en er liggen onvoldoende projecten op de plank. Ook zegt DVS dat corporaties veel slimmer moeten gaan bouwen door in te spelen op innovaties en het organiseren van bouwstromen. Externe hindernissen zijn er ook in overmaat: doorstijgende bouwkosten, overspannen gemeentelijke eisen en achterblijvende investeringen in infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling.
 
Bouwambities van corporaties De Vernieuwde Stad
 
    Gerealiseerd   Voorgenomen
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nieuwbouw DAEB 4.800 5.000 7.500 9.800 11.300 11.700 10.000
Nieuwbouw niet-DAEB 600 300 800 600 1.500 1.400 1.000
Nieuwbouw koop 200 500 200 200 600 300 600
Nieuwbouw totaal 5.600 5.800 8.500 10.600 13.400 13.400 11.600
 
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.