Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote groep buurtorganisaties in G-buurt Zuidoost vindt elkaar in besteding buurtbudget

Image

Een grote groep buurtorganisaties ondertekende op 19 april samenwerkingsafspraken voor een buurtcoalitie in de G-buurt in Zuidoost. Hiermee onderstrepen zij een nieuwe fase bij de besteding van hun buurtbudget. Buurtbewoners hebben gezamenlijk een plan gemaakt om deze subsidie te verdelen.

De voorgeschiedenis is pijnlijk. De nieuwe buurtcoalitie ontstond nadat in 2020 fraude was gepleegd met de buurtbudget-pilot. De toenmalige voorzitter van de beherende stichting ontvreemde vlak voor haar overlijden ongeveer een ton. Die is gedeeltelijk voor haar begrafenis gebruikt. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat een deel van het bedrag terugkomt naar de buurt. Een externe penvoerder neemt nu de financiële administratie op zich. 
DB-lid Dirk de Jager noemt de ondertekening van de samenwerkingsafspraken een belangrijk moment: “Na een moeizaam en pijnlijk proces is de buurt opgekrabbeld. Er ligt nu iets dat breed wordt gedragen in de buurt. De buurtorganisaties hebben met elkaar een transparant, democratisch proces doorlopen hoe ze het geld voor de buurt gaan inzetten. Dat is een prestatie van formaat.”

“De fraude legde een smet op de buurt en werkte de negatieve beeldvorming in de hand”, aldus Lenny Bijker die vanuit van Stichting !WOON de nieuwe buurtcoalitie begeleidt. Na afzonderlijke gesprekken met de vele buurtorganisaties ontstond er een groep die kon bouwen aan onderling vertrouwen. Belangrijk moment daarbij was een ‘pijnsessie’: een bijeenkomst waar bewoners met een open gesprek en een louterend ritueel de gevolgen van de fraude van zich konden afschudden.

Weinig geld, veel impact

Het buurtbudget in de G-buurt bedraagt 180.000 euro. Daarvoor kwamen 60 projectaanvragen met een totaalbedrag van 500.000 euro. Een eerste selectie vond plaats op basis van criteria als empowerment, haalbaarheid en draagvlak. Buurtbewoner Anna Kok: “We kozen projecten die exclusief voor de G-buurt zijn en die met weinig geld veel impact hebben.” 

Een aantal projecten ging sowieso door, andere kregen (een deel van) de gevraagde subsidie door te pitchen waarna de bewonersgroep een stem uitbracht. Een van de winnende projecten is een zomerfestijn voor kinderen. Maartje Bos van buurtcommunity Moving Forward: “Met sport en spel werken we aan empowerment van bewoners. Dit jaar doen we dat met turnen, een sport die in de G-buurt nog niet direct gangbaar is.”

Na een evaluatie gaat de buurtcoalitie verder met de nieuwe ronde buurtbudgetten van dit jaar. Of er in de toekomst buurtbudgetten beschikbaar blijven, hangt af van de nieuw te vormen coalitie in stadsdeel Zuidoost. Dirk de Jager hoopt van wel: “Het is een manier om buurten verder te ontwikkelen en de buurt sterker te maken."

foto: Richard Mouw Photography.