Grote steden bepleiten vereenvoudigde woningwaardering

11.02.13
Grote steden bepleiten vereenvoudigde woningwaardering

De hoogte van de huren moet niet eenzijdig op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde worden berekend, zo schrijven wethouders van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht in een gezamenlijke brief aan minister Blok voor wonen. Zij pleiten voor een vereenvoudigde woningwaardering. Ook zijn de G4-gemeenten voor een andere grondslag voor de verhuurderheffing.
De vier grote steden zijn bezorgd over het voorgenomen regeringsbeleid. Door huurbeleid en heffing wordt de mogelijkheid van corporaties en particulieren om te investeren ernstig aangetast. Sommige corporaties zullen zelfs in financiële moeilijkheden komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor corporaties met veel starterswoningen en studentenhuisvesting, terwijl er in de grote steden wel een grote investeringsopgave ligt. Tegelijk komt volgens hen de betaalbaarheid voor de bewoners onder druk te staan. Het voorstel om de maximale huur te bepalen op 4,5 procent van de WOZ-waarde betekent bijvoorbeeld dat in Amsterdam - met een hoge marktdruk - de maximale huur sterk zal stijgen.
In een brief aan minister Blok stellen zij daarom voor de hoogte van de huren niet eenzijdig te bepalen op basis van 4,5 procent van de WOZ-waarde. De maximaal redelijke huur kan wat hen betreft beter worden bepaald aan de hand van een basishuur en drie kenmerken: het woonoppervlak, het energielabel en de WOZ-waarde per m2. In het door RIGO Research en Advies ontwikkelde alternatief ontstaat een minder grote breuk met de huidige manier om de maximale huur te bepalen. Tegelijkertijd geeft het alternatief volgens de wethouders meer uitdrukking aan de verschillen in marktpositie van verschillende typen woningen. In Amsterdam kan de betaalbaarheid zo beter worden gegarandeerd.
Ook pleiten de wethouders van de grote vier steden voor een andere grondslag voor de verhuurderheffing. Zij hebben bijzonder hoogleraar woningmarkt Johan Conijn (Ortec Finance) een verkenning laten doen. Als op basis van het eigen vermogen wordt gekeken naar bijvoorbeeld de bedrijfswaarde en de rentedekkingsgraad, dan is het makkelijker de sterkste corporaties de zwaarste lasten te laten dragen.
De voorgestelde verhuurderheffing houdt ook geen rekening met de investeringsopgaven. Daarom moet in het systeem een investeringsprikkel worden ingebouwd. De G4-gemeenten denken daarbij aan een simpele investeringsaftrek in het bijzonder voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming van de woningvoorraad. Ook moeten nieuwe investeringen die leiden tot netto-uitbreiding van het corporatiebezit worden vrijgesteld van de heffing. Tenslotte geven de wethouders minister Blok in overweging de stijging van de gevraagde verhuurderheffing over een langere periode uit te smeren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.