Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

12.01.21
Minister Ollongren ondertekent juli 2019 de Woondeal voor de MRA
Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

Grote steden wachten nog altijd op landelijke wet- en regelgeving om excessen op de woningmarkt aan te pakken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs wethouders van steden die een woondeal sloten met minister Ollongren. Zo kwam bijvoorbeeld de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. Ook andere voorstellen om aanvangshuren in de vrije sector te beteugelen haalden het niet.

In het artikel beoordeelt NRC op basis van gesprekken met zeven wethouders het beleid van minister Ollongren. Waardering is er dat in haar ambtsperiode woningnood en ruimtelijke ordening in Den Haag weer als een landelijke opgave wordt gezien. Het afsluiten van 'woondeals' met zes stedelijke regio's - waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA) - is een van Ollongrens belangrijkste initiatieven, aldus de NRC. Daarbij zijn per regio bouwproductieafspraken gemaakt. In de MRA moeten er bijvoorbeeld vóór 2025 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Maar een bijbehorende geldstroom - zoals destijds bij de VINEX-wijken - ontbrak aanvankelijk. Inmiddels kunnen gemeenten met goede plannen wel bouwsubsidies verwerven uit de zogeheten ‘Woningbouwimpuls’. De gemeentebestuurders zijn blij met deze initiatieven. De contacten met de landelijke overheid zijn onmiskenbaar verbeterd. "Eindelijk kregen we aandacht van de overheid voor het probleem waar we hier in onze regio mee kampen”, zegt bijvoorbeeld wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Groningen.

Maar waar weinig van terecht is gekomen zijn afspraken over wet- en regelgeving om misstanden en prijsopdrijving in de overspannen woningmarkt tegen te gaan. Overal kampen gemeenten met malafide verhuurders en particuliere beleggers die starters op de woningmarkt wegconcurreren. Met als resultaat dat koop- en huurprijzen nog extra stijgen. "Ik heb te weinig regie over de markt”, concludeert wethouder Torunoglu uit Eindhoven in de NRC. "Daar heb ik het Rijk voor nodig.”
De minister heeft wel wat gedaan op dit vlak, maar volgens de wethouders onvoldoende. Zo is er geen noodknop (maximum huurprijs gerelateerd aan WOZ) of andere vorm van huurbegrenzing gekomen, maar slechts een tijdelijk maximum aan huurprijsstijgingen; zo is er geen woonplicht voor kopers gekomen, maar een mogelijkheid tot een verhuurverbod van nieuwbouwwoningen; zo krijgen bouwende corporaties wel korting op de verhuurderheffing, maar is de belastingdruk op corporaties defacto alleen maar toegenomen. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens: "Als we willen dat we kunnen blijven bouwen, moet het Rijk met nieuwe afspraken en spelregels komen. Zij zijn aan zet.”
Daarbij is de oproep van alle zeven wethouders aan het Rijk: maak van de financiële bijdrage aan de woningmarkt een blijvertje.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.