Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

12.01.21
Minister Ollongren ondertekent juli 2019 de Woondeal voor de MRA
Grote steden wachten nog altijd op landelijk beleid om excessen huurmarkt aan te pakken

Grote steden wachten nog altijd op landelijke wet- en regelgeving om excessen op de woningmarkt aan te pakken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs wethouders van steden die een woondeal sloten met minister Ollongren. Zo kwam bijvoorbeeld de veelbesproken ‘Noodknop’ om hoge huurprijzen in de vrije sector te begrenzen er niet. Ook andere voorstellen om aanvangshuren in de vrije sector te beteugelen haalden het niet.

In het artikel beoordeelt NRC op basis van gesprekken met zeven wethouders het beleid van minister Ollongren. Waardering is er dat in haar ambtsperiode woningnood en ruimtelijke ordening in Den Haag weer als een landelijke opgave wordt gezien. Het afsluiten van 'woondeals' met zes stedelijke regio's - waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA) - is een van Ollongrens belangrijkste initiatieven, aldus de NRC. Daarbij zijn per regio bouwproductieafspraken gemaakt. In de MRA moeten er bijvoorbeeld vóór 2025 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Maar een bijbehorende geldstroom - zoals destijds bij de VINEX-wijken - ontbrak aanvankelijk. Inmiddels kunnen gemeenten met goede plannen wel bouwsubsidies verwerven uit de zogeheten ‘Woningbouwimpuls’. De gemeentebestuurders zijn blij met deze initiatieven. De contacten met de landelijke overheid zijn onmiskenbaar verbeterd. "Eindelijk kregen we aandacht van de overheid voor het probleem waar we hier in onze regio mee kampen”, zegt bijvoorbeeld wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Groningen.

Maar waar weinig van terecht is gekomen zijn afspraken over wet- en regelgeving om misstanden en prijsopdrijving in de overspannen woningmarkt tegen te gaan. Overal kampen gemeenten met malafide verhuurders en particuliere beleggers die starters op de woningmarkt wegconcurreren. Met als resultaat dat koop- en huurprijzen nog extra stijgen. "Ik heb te weinig regie over de markt”, concludeert wethouder Torunoglu uit Eindhoven in de NRC. "Daar heb ik het Rijk voor nodig.”
De minister heeft wel wat gedaan op dit vlak, maar volgens de wethouders onvoldoende. Zo is er geen noodknop (maximum huurprijs gerelateerd aan WOZ) of andere vorm van huurbegrenzing gekomen, maar slechts een tijdelijk maximum aan huurprijsstijgingen; zo is er geen woonplicht voor kopers gekomen, maar een mogelijkheid tot een verhuurverbod van nieuwbouwwoningen; zo krijgen bouwende corporaties wel korting op de verhuurderheffing, maar is de belastingdruk op corporaties defacto alleen maar toegenomen. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens: "Als we willen dat we kunnen blijven bouwen, moet het Rijk met nieuwe afspraken en spelregels komen. Zij zijn aan zet.”
Daarbij is de oproep van alle zeven wethouders aan het Rijk: maak van de financiële bijdrage aan de woningmarkt een blijvertje.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.