Grote steden willen andere normen voor huisvesting van studenten

09.03.11

Ossel vraagt Rijk belemmeringen studentenhuisvesting weg te nemen

Wethouder Freek Ossel heeft in een brief aan de ministers Donner en Schultz van Haegen namens de G4 gevraagd rijksregelgeving te versoepelen om het rendabel bouwen van studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het gaat om zes punten:

  1. Onderzoek naar woningwaarderingsstelsel ivm studentenhuisvesting
  2. Aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel;
  3. Gemeenten de mogelijkheid  geven voor een eigen ontheffingsbeleid bij toepassing van het Bouwbesluit;
  4. Urgentie geven aan invoering van het nieuwe Bouwbesluit;
  5. Semipermanente bouw (circa 15 jaar) toetsen aan het Bouwbesluit bestaande bouw;
  6. Omzetten motie Linhard c.s. in wet- en regelgeving en voor transformatie van kantoren de termijn van tijdelijkheid in de Wabo verlengen tot 10 jaar;
  7. Fiscale maatregelen treffen om de transformatie van kantoren naar woonruimte aantrekkelijker te maken.

In zijn brief stelt Ossel dat Amsterdam inmiddels het nodige doet  om belemmerende regelgeving aan te passen. Zo wordt in gebieden met veel leegstaande kantoorruimte de eisen van de welstand buiten werking gesteld. Ook wordt de beleidsregel ingevoerd dat bij ombouw van een kantoor deze verbouwing wordt beoordeeld naar de normen die gelden voor bestaande bouw (voor nieuwbouw gelden strengeren eisen - nvdr).  Er gelden ook geen aanvullende Amsterdamse eisen meer aangaande geluid en milieu. Ook heeft de gemeente de parkeernorm voor studentenhuisvesting versoepelt, waardoor bij studentenhuisvesting minder parkeerplekken zijn vereist.

 

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS